Ga naar de inhoud

De zorgverzekering van Univé in 2024, tandartsverzekering en aanvullende verzekeringen

Univé biedt in 2024 vier basisverzekeringen. De Univé Zorg Geregeld naturapolis (€ 147,30 per maand); de combinatiepolis Univé Zorg Uitgebreid (€ 160,15 per maand); de budgetverzekering Zorg Select (€ 138,95 per maand) en denaturaverzekering Univé Zorg Basis van € 139,95 per maand. Naast 4 basisverzekeringen biedt Univé een groot aantal aanvullende verzekeringen, tandartsverzekeringen en een aantal totaalpakketten.

De zorgverzekering van Univé: keuze uit budgetpolis, 2 naturapolissen en combinatieverzekering

logo univé zorgverzekeringen

Univé is net als bijvoorbeeld Menzis, CZ en ONVZ, een verzekeraar zonder winstoogmerk. De basisverzekering van Univé is verkrijgbaar in vier varianten: een budgetpolis (Univé Zorg Select), de naturapolissen Unive Zorg Geregeld en de nieuwe Univé Zorg Basisverzekering. En tenslotte heeft Unvié nog de Univé Zorg Uitgebreid. Deze basisverzekering was voorheen een restitutiepolis, maar is sinds 2023 een combinatiepolis. Verderop in dit artikel vertellen we je meer over die verandering. De naam Univé Zorg Vrij, zoals deze polis in 2023 nog heette, is in 2024 veranderd in Univé Zorg Uitgebreid.

Univé Zorg Geregeld: de natura zorgverzekering van Univé

Met de Univé Zorg Geregeld verzekering kunt u terecht bij de zorgaanbieders met wie Univé een contract heeft. Zij sturen de rekening rechtstreeks door naar de zorgverzekeraar. Ook kunt u altijd zelf uw huisarts kiezen en kunt u voor spoedeisende hulp naar elk ziekenhuis in Nederland. Gaat u naar een zorgverzekeraar met wie Univé geen contract heeft, dan vergoedt Univé 80 procent van de rekening. Bij de basisverzekering Univé Zorg Geregeld heb je keuze uit vijf aanvullende zorgverzekeringen om zorgkosten te dekken die niet onder de basisverzekering vallen. Ook heb je keuze uit 4 tandartsverzekeringen. Bekijk de premie van de Univé Zorg Geregeld-polis.

Met welke zorgverleners Univé contracten heeft, kunt u vinden in de zorgzoeker. Welke zorg Univé vergoedt, staat in het overzicht van vergoedingen.

Univé Zorg Select polis: budget zorgverzekering van Univé

De Zorg Select verzekering is een zogeheten budgetpolis of selectief polis. U krijgt uw zorgnota’s alleen volledig vergoed als u naar een zorgaanbieder gaat met wie Univé een contract heeft. Gaat u naar een zorgverlener zonder Univé-contract, dan krijgt u hooguit 60 procent van het marktconforme of door Univé bepaalde tarief vergoed. De rest moet u dus zelf betalen.

U kunt altijd zelf uw huisarts kiezen en voor spoedeisende hulp kunt u in elk ziekenhuis in Nederland terecht. Ook medicijnen worden vergoed als u die haalt bij een gecontracteerde apotheek. Maar voor de Zorg Select naturaverzekering heeft Univé met minder zorgverleners een contract gesloten dan voor de overige basisverzekeringen. Simpel gezegd: Je betaalt bij een budgetverzekering een lagere premie, maar je hebt minder keuze in zorgverleners. Weten met welke zorgverleners en apotheken Univé een contract heeft? Kijk dan even in de zorgvinder. De premie voor deze budgetpolis is € 138,95 per maand bij een wettelijk verplicht eigen risico van 385 euro per jaar. Bekijk de premie van de Univé Zorg Select polis.

Univé Zorg Basis: iets meer keuze, iets hogere premie

De Univé Zorg Basis naturapolis was nieuw in 2023. Deze basisverzekering zit qua premie en vergoedingen voor niet-gecontracteerde zorgverleners tussen de budgetverzekering Univé Zorg Select en de Zorg Geregeld-polis in. Voor de Univé Zorg Basis verzekering betaalt u € 139,95 per maand, heb je keuze uit meer gecontracteerde zorgverleners en krijg je 70 procent van je rekening vergoed als je naar een behandelaar gaat met wie Univé geen contract heeft.

Univé Zorg Uitgebreid combinatiepolis: nog meer keuze, hoogste premie

Met de Univé Zorg Uitgebreid, zoals de combinatiepolis van Univé in 2024 heet, kunt u zelf uw zorgaanbieder kiezen. U krijgt alle zorgkosten volledig vergoed als u naar een gecontracteerde zorgverlener gaat. Bij een zorgverlener met wie Univé geen contract heeft, wordt de rekening meestal volledig vergoed. Alleen als uw zorgverlener duurder is dan het gangbare tarief, moet u het restant zelf betalen.

Daar geldt wel een uitzondering op: als u voor thuiszorg of GGZ-zorg een niet-gecontracteerde zorgverlener inschakelt, krijgt u 90 procent van het tarief dat Univé heeft afgesproken met zorgverleners die wel een contract hebben.

Univé is bepaald niet de enige zorgverzekeraar die de restitutiepolis veranderd heeft in een combinatieverzekering. OHRA, Nationale Nederlanden en FBTO hadden de restitutiepolis al eerder vervangen door een combinatiepolis met beperkte vergoeding voor thuiszorg en GGZ-Zorg. Ook CZ heeft in 2024 de restitutiepolis veranderd in een combinatiepolis. Kijk voor een combinatiepolis dus ook even naar deze concurrenten van Univé, want die zijn goedkoper.

Voor spoedeisende hulp kunt u terecht in elk ziekenhuis in Nederland en geldt 100% vergoeding. Bekijk de premie van de Univé Zorg Vrij-combinatieverzekering.

Wat kost de zorgverzekering van Univé in 2024?

De premie van de Univé Zorg Geregeld polis (naturapolis) stijgt in 2024 met 5 euro naar € 147,30 per maand. Die zorgpremie geldt bij het wettelijk verplichte eigen risico van 385 euro. De naturapolis Zorg Basis wordt 7 euro duurder en kost in 2024 € 139,95 per maand.

De Univé Zorg Uitgebreid combinatiepolis is ook 5 euro duurder geworden en kost in 2024 € 160,15 per maand. Voor de Univé Zorg Select budgetverzekering betaalt u in 2024 € 138,95 per maand, ruim 11 euro meer dan in 2023. Dit zijn de premies bij een wettelijk verplicht eigen risico van 385 euro. Wilt u weten hoeveel de premies dalen bij een hoger eigen risico? Bereken dan de premie van de Univé Zorg Select-verzekering, de nieuwe Univé Basis verzekering, de Univé Zorg Geregeld-verzekering en de Univé Zorg Uitgebreid-polis.

Korting op de zorgverzekering van Univé

Iedereen kan korting krijgen op de zorgverzekeringen van Univé door te kiezen voor een hoger eigen risico. De premies worden lager als u meer verzekeringen bij Univé heeft lopen. U maakt dan deel uit van het Univé ledencollectief. De collectieve korting kan oplopen tot maximaal 5 procent, maar geldt alleen voor de Zorg Vrij en Zorg Geregeld basisverzekeringen en niet voor de selectief-polis. Ook krijgt u 1 procent korting als u de jaarpremie ineens betaalt. Kijk in ons overzicht premies zorgverzekeringen wat andere zorgverzekeraars rekenen. Vergelijk zorgverzekeringen en vraag gratis offertes op.

Aanvullende verzekeringen bij Univé

Naast de vier basisverzekeringen, waarbij de overheid de inhoud van het pakket bepaalt, heeft Univé diverse aanvullende pakketverzekeringen en een aantal losse modules. De aanvullende pakketten zijn de Aanvullend Goed, de Aanvullend Beter of de Aanvullend Best-verzekering. Die kun je niet afsluiten bij de Univé Zorg Select-budgetpolis. Die heeft eigen aanvullende verzekeringen.

Bij de Zorg Select-polis kun je voor aanvullende zorgverzekeringen alleen kiezen uit de Zorg Budget-polis en de Zorg Budget Plus-verzekering. De aanvullende verzekering Zorg Budget vergoedt 4 behandelingen bij de fysiotherapeut en je krijgt 75 euro preventiebudget. Ook een gratis online leefstylcheck is inbegrepen. De premie van de aanvullende verzekering Zorg Budget is 4 euro per maand.

De aanvullende zorgverzekering Zorg Budget Plus kost 15 euro per maand. Deze polis dekt 6 behandelingen voor fysiotherapie, geeft eveneens 75 euro preventiebudget en vergoedt 75 procent van de tandartsrekening, met een maximum van 250 euro per jaar.

Aanvullende verzekeringen bij de andere basisverzekeringen van Univé

Wie de Univé Zorg Basis, Zorg Geregeld of Zorg Uitgebreid basisverzekering afsluit, heeft keuze uit vier aanvullende verzekeringen en twee modules. Het gaat om de aanvullende verzekeringen Zorg Budget (zie hierboven), Aanvullend Goed, Aanvullend Beter en Aanvullend Best.

Univé is een van de weinige zorgverzekeraars die de premies voor de aanvullende verzekeringen niet heeft verhoogd. De Goed-aanvullende verzekering kost € 11,- per maand, de Beter-aanvullende verzekering kost € 28,00 per maand en de Best-aanvullende verzekering kost € 41 per maand. Die laatste aanvullende verzekering is ook het meest uitgebreid met onder meer 20 behandelingen voor fysiotherapie per jaar en een volledige vergoeding voor de eigen bijdrage voor de kraamzorg. Voor brillen en lenzen wordt 1 bril tot maximaal 125,- per drie jaar vergoed. Bekijk de premies van de aanvullende verzekeringen van Univé om te zien of het pakket veranderd is ten opzichte van vorig jaar. Of lees meer over de vraag of je wel of niet een aanvullende zorgverzekering moet afsluiten.

Wie geen zorg verwacht nodig te hebben, maar niet voor onverwachte zorgkosten na een ongeval wil komen te staan, kan in 2024 de module Hulp op Reis en Hulp na een Ongeval bij een zorgverzekering van Univé afsluiten. Hulp op Reis is een doorlopende reisverzekering, inclusief wintersportdekking. En Hulp na een Ongeval regelt en vergoedt onder meer huishoudelijke hulp, een hondenuitlaatservice of kinderoppas, als u na een ongeval extra hulp nodig hebt.

Univé tandartsverzekeringen

Je zorgverzekering van Univé kun je ook uitbreiden met een tandartsverzekering. Univé heeft vier tandartsverzekeringen in het pakket: Tand Ongevallen, Tand Goed, Tand Beter en Tand Best. De goedkoopste tandartsverzekering bij Univé is de tand ongevallenpolis Hulp na Tandongeval Die vergoedt alleen tandartskosten die door ongevallen zijn ontstaan tot een maximum van 10.000 euro. De premie is € 1,50 per maand. De Tand Ongevallen verzekering is inbegrepen in de drie andere tandartsverzekeringen, die ook gewone tandartskosten vergoeden.

De Tand Goed verzekering vergoedt jaarlijks tachtig procent van de reguliere tandartskosten tot maximaal 250 euro per jaar. Periodieke controles worden volledig vergoed. Overige tandartskosten worden tot tachtig procent vergoed, maar orthodontie is niet gedekt. Hulp na een tandongeval tot 10.000 euro is dan weer wel gedekt. In 2024 is de premie € 15,95 per maand.

Het Tand Beter pakket vergoedt per jaar maximaal tachtig procent van de kosten tot maximaal 500 euro. Deze Univé-tandartsverzekering vergoedt eenmalig maximaal 500 euro orthodontie-kosten voor klanten vanaf 18 jaar. Kinderen tot 18 jaar krijgen eenmalig 1500 euro vergoed voor orthodontie. Ook hier is 10.000 euro voor tandongevallen zorg inbegrepen. De premie is € 35,95 per maand.

De vergoedingen bij het Tand Best Pakket zijn het hoogst. De Univé Tand Best verzekering kost € 54,- per maand. Tandheelkundige zorg wordt voor 80 procent vergoed met een maximum van duizend euro per jaar. Orthodontie voor kinderen tot 18 jaar wordt vergoed tot eenmalig 2500 euro. Ben je ouder, dan is de vergoeding voor orthodontiekosten eenmalig 1500 euro.

Als u gekozen heeft voor de Zorg Select-polis als basisverzekering, dan kunt u ook een losse module Tand na Ongeval afsluiten. Die kost 1,50 euro per maand en vergoedt maximaal 10.000 euro aan tandartskosten na een ongeval. Premies, polisvoorwaarden en vergoedingen op de site van Univé zijn leidend. Bekijk de tandartsverzekering van Unive en vergelijk tandartsverzekeringen.

Univé Zorg Extra

De zorgverzekeringen van Univé bieden ook Univé Zorg Extra. Dat is een set aanvullende diensten en services, zoals de Zorg- en Vakantiehulp, waar je met je zorgverzekering van Univé in de meeste gevallen gratis toegang toe hebben. Een voorbeeld daarvan is De Dokter bij de Hand. Een service die mensen 24/7 telefonisch toegang geeft tot een medisch onderlegd adviseur. En met de Vakantiehulp kun je in geval van een medisch consult in het buitenland 24/7 rekenen op een tolk, die je telefonisch in het Nederlands door het gesprek heen loodst.

Kijk voor meer informatie en premies op de site van Unive.

Meer verzekeringen van Univé

Univé is een coöperatie die ook de internetverzekering Zekur (een zorgverzekering voor jongeren), VGZ en UMC omvat. Daarnaast is VGZbewuzt een internet zorgverzekering van VGZ. Univé biedt behalve zorgverzekeringen ook onder meer autoverzekeringen en inboedelverzekeringen aan. Lees ook alles over de nieuwe reisverzekering van Univé.

De zorgverzekering van Univé vergelijken

Vergelijk de zorgverzekering van Univé op premie, klantwaardering, eigen risico en vrije zorgkeuze met andere zorgverzekeringen.

Mis nooit meer een bericht. Meld je hieronder aan voor onze gratis nieuwsbrief en volg ons op Facebook.

Privacy
5/5 - (4 stemmen)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.