Over Alleverzekeringenopeenrij.nl

Alleverzekeringenopeenrij.nl is een onafhankelijk, journalistiek platform met informatie over verzekeringen en verzekeringspremies. Alleverzekeringenopeenrij.nl is niet verbonden aan enige verzekeraar, bank, hypotheekverstrekker of andere financiële instelling. Alleverzekeringenopeenrij.nl bemiddelt niet in verzekeringen, maar verwijst haar bezoekers indien nuttig slechts door naar aanbieders van verzekeringen, verzekeringsadviseurs, aanbieders van verzekering gerelateerde producten en andere bronnen met informatie over verzekeringen. Het is aan de bezoeker wat hij met die informatie doet.

Informatie over verzekeringen verandert snel. Hoewel wij ons uiterste best doen om de informatie over verzekeringen en verzekeringspremies up-to-date te houden, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor fouten, vergissingen, onvolledigheden alsmede voor eventuele gevolgen van het gebruik van de informatie die op of via deze site beschikbaar is. Lees de volledige gebruiksvoorwaarden van Alleverzekeringenopeenrij.nl in de disclaimer. Lees ook ons privacybeleid. Voor het afsluiten van een verzekering is het raadzaam een vergelijking van andere verzekeringen of aanbieders daarvan te maken.