Ga naar de inhoud

Over Alleverzekeringenopeenrij.nl

Alleverzekeringenopeenrij.nl is een onafhankelijk, journalistiek platform met informatie over verzekeringen en verzekeringspremies. Alleverzekeringenopeenrij.nl is niet verbonden aan enige verzekeraar, bank, hypotheekverstrekker of andere financiële instelling. Alleverzekeringenopeenrij.nl bemiddelt niet in verzekeringen, geeft geen advies, maar verwijst haar bezoekers indien nuttig slechts door naar aanbieders van verzekeringen, verzekeringsadviseurs, aanbieders van verzekering gerelateerde producten en andere bronnen met informatie over verzekeringen. Het is aan de bezoeker wat hij/zij met die informatie doet.

Informatie over verzekeringen verandert snel. Hoewel wij ons uiterste best doen om de informatie over verzekeringen en verzekeringspremies up-to-date te houden, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor fouten, vergissingen, onvolledigheden alsmede voor eventuele gevolgen van het gebruik van de informatie die op of via deze site beschikbaar is. Lees de volledige gebruiksvoorwaarden van Alleverzekeringenopeenrij.nl in de disclaimer. Lees ook ons privacybeleid. Voor het afsluiten van een verzekering is het raadzaam een vergelijking van andere verzekeringen of aanbieders daarvan te maken.

Op deze site staan zogeheten affiliatelinks en vergelijkingsmodules. Als een bezoeker via zo’n link of vergelijkingsmodule gaat naar de site van een partner gaat en daar een verzekering afsluit of een offerte opvraagt, krijgen wij daar een vergoeding voor. U bent geheel vrij in de beslissing wel of geen verzekering bij onze partners af te sluiten. Onze partners hebben de benodigde vergunningen van de Autoriteit Financiële Markten. De partners handelen uw aanvraag af en u sluit met hen de overeenkomst. Wij staan daar volledig buiten. Lees daarom de betreffende informatie zoals polisvoorwaarden en premieverplichtingen op de site van onze partners goed door, voordat u hun product afsluit.

Let op: Gaat u via een verzekering beleggen, bijvoorbeeld om een extra pensioen op te bouwen? Beleggen brengt onzekerheid met zich mee. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren en u kunt een deel van de inleg verliezen. U moet zich realiseren dat u risico neemt door te beleggen.

Mis nooit meer een bericht. Meld je hieronder aan voor onze gratis nieuwsbrief en volg ons op Facebook.

Privacy