De basisverzekering: naturapolis of restitutiepolis

De basisverzekering voor ziektekosten bestaat in twee varianten: de naturapolis en de restitutiepolis.

De basisverzekering als naturapolis

Bij de naturapolis als basisverzekering kunt u alleen terecht bij zorgverleners met wie uw ziektekostenverzekeraar een contract heeft gesloten. De rekening gaat bij een naturapolis rechtstreeks van uw behandelaar naar de verzekeraar bij wie u de basispolis heeft afgesloten. Besluit u met een naturapolis als basisverzekering toch naar een zorgverlener te gaan met wie uw verzekeraar geen contract heeft, dan moet u de rekening voorschieten en krijgt u die mogelijk niet helemaal vergoed. Dat verschilt per verzekeraar. Vergelijk de premie voor de zorgverzekering en vraag gratis offertes voor ziektekostenverzekeringen op.

Voor- en nadelen van de naturapolis als basisverzekering

Voordelen: geen rekeningen voorschieten of betalen; geen aparte administratie bijhouden; doorgaans een lagere premie; een snellere dienstverlening omdat verzekeraar en zorgaanbieder hierover al afspraken hebben gemaakt. Nadelen naturapolis als basisverzekering: u heeft iets minder keuze in zorgverleners; gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener, dan krijgt u mogelijk niet alle kosten vergoed.

De restitutiepolis als basisverzekering

Heeft u een basisverzekering die een restitutiepolis is, dan kunt u zelf kiezen door wie u zich laat behandelen. U moet dan wel vaak de rekening zelf voorschieten en die kunt u naderhand declareren bij uw ziektenkostenverzekeraar (mits de behandeling onder de basisverzekering valt uiteraard). Verzekeraars vergoeden dan vaak het standaardbedrag dat in Nederland voor die behandeling geldt. Rekent uw behandelaar meer, dan moet u het verschil bij een restitutiepolis zelf betalen. Maar let op: zorgverzekeraars proberen volgens de Consumentenbond het standaardtarief te verlagen, waardoor u steeds meer zelf moet betalen als u met een naturapolis naar een zorgverlener gaat met wie de zorgverzekeraar geen contract heeft. Tegenover de grotere vrijheid die u bij een restitutiepolis heeft, staat vaak een iets hogere premie voor de basisverzekering. Dat komt, omdat er bij een restitutiepolis als basisverzekering voor de verzekeraar wat meer administratieve rompslomp zit. Overigens heeft het nieuwe kabinet Rutte II plannen om de restitutieverzekering af te schaffen. Verzekerden kunnen dan alleen een natura basisverzekering afsluiten.

Voor- en nadelen restitutiepolis als basisverzekering

U kunt kunt zelf kiezen naar welke zorgverlener u gaat; u krijgt van alle zorgverleners de kosten in principe vergoed, hoewel niet meer dan de kosten die in Nederland gebruikelijk zijn. Nadelen resitutiepolis als basisverzekering: de premie ligt van deze basisverzekering ligt doorgaans iets hoger; u moet zelf rekeningen voorschieten en dus een goede administratie bijhouden; verzekeraars hebben geen speciale afspraken met zorgverleners gemaakt over prijs en kwaliteit.

Kleine verschillen in de basisverzekering

Het verschil tussen de twee soorten polissen is minder groot dan vaak wordt gesuggereerd. In de praktijk blijkt dat bijna alle landelijke verzekeraars een nationale dekking hebben van bijna 100 procent. De verzekeraars hebben dus met vrijwel alle ziekenhuizen, specialisten en huisartsen afspraken gemaakt over de zorg die gedekt wordt door de basisverzekering. Dit maakt dat je als verzekerde met een basisverzekering (naturapolis en restitutiepolis) bij vrijwel alle zorgverleners terecht kunt. Bij kleinere provinciaal werkende verzekeraars kan het wel zo zijn dat de verzekeraar geen afspraken heeft met een zorgaanbieder van uw keus. Veel verzekeraars die een restitutiepolis als basisverzekering aanbieden betalen overigens ook rechtstreeks uit aan de zorgverlener, mits ze met hen een contract hebben. U krijgt in dat geval dus ook geen rekening thuisgestuurd. Overigens zijn er ook verzekeraars die een mengvorm van een restitutiepolis of een naturapolis aanbieden.

Basisverzekering, restitutiepolis en voorschieten

Zoals gezegd moet u bij een restitutiepolis waarschijnlijk de kosten van huisartsenbezoek en medicijnen voorschieten maar dure ziekenhuisbehandelingen worden rechtstreeks door de verzekeraar betaald. U moet wel van tevoren toestemming vragen voor dergelijke behandelingen. Spoedopnames worden altijd vergoed. Moet u in Nederland een beroep doen op een ziekenhuis waarmee uw verzekeraar geen contract heeft en heeft u een naturapolis dan bestaat een kleine kans dat u moet bijbetalen. Vergelijk hieronder basisverzekeringen op eigen risico, klantwaardering, vrije zorgkeuze en premie.

Static Template

Deel dit met je vrienden!