Ga naar de inhoud

De basisverzekering waar moet u op letten?

Bij het afsluiten van een basisverzekering moet u op een aantal zaken letten. De dekking is uiteraard belangrijk, maar u moet ook kiezen of u een restitutiepolis wilt of een naturaverzekering. En hoe zit het met het eigen risico bij een basisverzekering?

Wat wordt gedekt door de basisverzekering?

De dekking van een basisverzekering is bij iedere ziektekostenverzekeraar gelijk en wordt jaarlijks door de overheid bepaald. De volgende vormen van zorg worden door de basisverzekering vergoed:

 • geneeskundige zorg door huisartsen, medisch specialisten en verloskundigen;
 • verblijf in het ziekenhuis valt onder de basisverzekering;
 • medicijnen vallen eveneens onder de basisverzekering (met een aantal uitzonderingen);
 • ivf (reageerbuisbevruchtingen) wordt tot 3 behandelingen door de basisverzekering vergoed;
 • kraamzorg wordt voor een deel vergoed door de basisverzekering. Wilt u meer uren dan waarvoor u geïndiceerd bent, dan moet u bijbetalen.;
 • (medische) hulpmiddelen;
 • fysiotherapie valt nog maar beperkt onder de basisverzekering; oefentherapie, logopedie, ergotherapie, dieetadvies vallen er wel onder;
 • bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie tot en met de negende behandeling (sinds 1 januari 2011);
 • tandheelkundige zorg (controle en behandeling) voor kinderen tot 18 jaar valt onder de basisverzekering (voor 1 januari 2011 was dit tot 22 jaar);
 • bijzondere(specialistische) tandheelkunde zorg;
 • ziekenvervoer;
 • hulp bij het stoppen met roken (sinds 1 januari 2011). Stoppen met roken is in de basisverzekering opgenomen vanwege de toegenomen aandacht voor preventie

Nieuw in de basisverzekering in 2016:

 • Uitbreiding prenatale screening en prenatale chirurgie
 • Bepaalde behandelingen tegen chronische hepatitis C.
 • Medicijn tegen auto-immuunziekte SLE (voorwaardelijk toegelaten)
 • Behandeling tegen uitgezaaid melanoom (voorwaardelijk toegelaten)
 • Autologe vettransplantatie bij borstreconstructies (voorwaardelijk toegelaten)

Lees ook: Wat verandert er in de basisverzekering?

In de polisvoorwaarden van uw basisverzekering staat exact wat uw verzekering precies vergoedt en onder welke voorwaarden. U leest ook hoe vaak een behandeling onder de basisverzekering valt en wanneer u moet bijbetalen. Dat kan per verzekeraar verschillen. Vergelijk de premies voor een zorgverzekering en vraag gratis offertes voor ziektekostenverzekeringen op.

Alle overige zaken die niet onder de basisverzekering vallen, kunt u aanvullend verzekeringen, maar u bent daartoe niet verplicht.

Uit de basisverzekering in 2011

Elk jaar bepaalt de overheid wat er wel of niet onder de basisverzekering valt. Sinds 1 januari 2011 vallen een aantal zaken niet meer onder de basisverzekering:

 • tandheelkundige zorg (controle en behandeling) voor personen van 18 jaar en ouder;
 • eenvoudige extracties (tand of kies trekken) door een kaakchirurg;
 • de pil, het spiraaltje en andere anticonceptiemiddelen voor vrouwen ouder dan 21 jaar;
 • antidepressiva worden niet meer voor alle vormen van depressie vergoed.

De basisverzekering, voor wie?

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht om een basisverzekering af te sluiten. Ook kinderen moeten een basisverzekering afsluiten. Zij hoeven alleen tot hun achttiende verjaardag geen premie voor de basisverzekering te betalen. Alleen mensen die op grond van hun geloof geen verzekering willen afsluiten, hoeven geen basisverzekering af te sluiten. Dat geldt ook voor militairen.

Basisverzekering en acceptatieplicht

Omdat de basisverzekering wettelijk verplicht is, zijn verzekeraars verplicht iedereen die zich aanmeldt voor een basisverzekering te accepteren tegen dezelfde premie. Ze mogen daarbij geen onderscheid maken tussen leeftijd of gezondheidsrisico’s. Voor aanvullende zorgverzekeringen mag dat wel.

Basisverzekering en eigen risico

Iedereen heeft in 2011 een eigen risico voor de basisverzekering van 170 euro. Dat bedrag wordt jaarlijks aangepast aan de inflatie. Dat betekent dat u de eerste 170 euro aan ziektekosten in een jaar zelf moet betalen, ook al valt de behandeling of medicatie onder de basisverzekering. Daarna worden behandelingen en medicatie tot het eind van het jaar weer vergoed door de basisverzekering. U kunt vrijwillig kiezen voor een hoger eigen risico tot maximaal 500 euro. Het voordeel is dat de premie voor de basisverzekering dan omlaag gaat. De no-claim-regeling die voorheen bestond, is in 2008 geschrapt.

Een paar zaken vallen niet onder het eigen risico. Dat zijn bezoeken aan de huisarts, tandheelkundige zorg voor jongeren tot 18 jaar, verloskundige zorg en kraamzorg, gratis bevolkingsonderzoeken, zoals het borstkankeronderzoek, de griepprik voor risicogroepen en zorg die door uw aanvullende verzekering wordt vergoed.

Basisverzekering: restitutiepolis of naturapolis?

Er zijn twee typen basisverzekeringen in omloop: de restitutiepolis en de naturapolis. Kiest u voor een restitutiepolis dan kunt u zelf uw zorgverlener kiezen. In principe moet u de rekening van de behandeling eerst voorschieten en daarna declareren bij uw ziektekostenverzekeraar. Een restitutiepolis is soms duurder dan een naturapolis omdat het declaratieproces voor de verzekeraar bewerkelijker is. Maar bij de zorgpremies in 2016 was de restitutieverzekering van Ohra juist goedkoper dan de budgetzorgverzekering van Zilveren Kruis. Het voordeel van een restitutiepolis u de vrijheid geeft om uw eigen zorgverleners te kiezen. Maar let op: bij sommige zorgverzekeraars moet u ook met een restitutiepolis bijbetalen als een zorgverlener een hoger tarief rekent.

Basisverzekering naturapolis

Een naturapolis is te vergelijken met het ouderwetse ziekenfonds. Kiest u voor deze polis dan moet u zich richten op de zorgverleners waarmee uw ziektekostenverzekeraar een contract heeft afgesloten. De rekeningen gaan dan rechtstreeks naar de verzekeraar; u  krijgt geen rekeningen thuis en u hoeft niets voor te schieten. De meeste zorgverzekeraars hebben contracten afgesloten met vrijwel alle zorgverleners en ziekenhuizen.Als u zich laat behandelen in een instelling waarmee de verzekeraar geen contract heeft, dan bestaat de kans dat u (een deel van) de kosten zelf moet betalen. Ook moet u zo’n behandeling vaak vooraf aanvragen.

Budgetpolis als basisverzekering

Een variant van de naturapolis die sinsd 2015 aan terrein wint, is de budgetverzekering, ook wel naturapolis met gecontracteerde zorg genoemd. Die zorgverzekeringen zijn meestal goedkoper dan een gewone naturapolis, maar u kunt er maar bij een beperkt aantal zorgverleners en ziekenhuizen mee terecht. Voor spoedeisende zorg kunt u ook met een budget basisverzekering bij alle zorgverleners en ziekenhuizen terecht en krijgt u de rekening vergoed. Gaat u voor gewone zorg naar een niet-gecontracteerde zorgverlener of ziekenhuis? Informeer dan eerst hoeveel u moet bijbetalen. Vaak is dat een percentage van het marktconforme tarief of het gemiddeld gecontracteerde tarief dat zorgverzekeraars met ‘hun’ zorgverleners hebben afgesproken.

Basisverzekering: verschillen tussen ziektekostenverzekeraars

De basisverzekering is bij iedere verzekeraar hetzelfde. Toch onderscheiden de verschillende verzekeraars zich door:

 • de premie
 • de wijze waarop de zorg aangeboden wordt: gecontracteerd (natura), niet gecontracteerd (restitutie) of een mix hiervan
 • het eigen risico
 • de kwaliteit van de dienstverlening
 • het soort verzekeraar: met winstoogmerk of zonder winstoogmerk

Vergelijk basisverzekeringen op klantwaardering, premie, vrije zorgkeuze en eigen risico.

Mis nooit meer een bericht. Meld je hieronder aan voor onze gratis nieuwsbrief en volg ons op Facebook.

Privacy
5/5 - (1 stemmen)