Ga naar de inhoud

Overlijdensrisicoverzekeringen vergelijken: premies en voorwaarden

Overlijdensrisicoverzekeringen vergelijken kan je veel geld besparen, omdat de premies voor overlijdensrisicoverzekeringen de afgelopen jaren hard zijn gedaald. Waar moet je op letten bij het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering?

Overlijdensrisicoverzekeringen vergelijken loont door lagere premies

Overlijdensrisicoverzekeringen vergelijken kan op tal van punten. © Rob van der Meijden / Pixabay
Overlijdensrisicoverzekeringen vergelijken kan op tal van punten. © Rob van der Meijden / Pixabay

Wat is een overlijdensrisicoverzekering?

Bij een overlijdensrisicoverzekering krijgen je nabestaanden na jouw overlijden een kapitaal om onder meer de hypotheeklasten te kunnen betalen. Maar bijvoorbeeld ook de studiekosten van je kinderen kunnen er van betaald worden. In het algemeen moet een overlijdensrisicoverzekering (ORV) er voor zorgen dat je nabestaanden na jouw overlijden hun huidige levensstijl kunnen voortzetten. Daarom wordt een overlijdensrisicoverzekering ook wel eens een nabestaandenverzekering genoemd.

De premie voor een overlijdensrisicoverzekering is de afgelopen 20 jaar met gemiddeld 65 procent gedaald, blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau Moneyview. Dat komt doordat Nederlanders gemiddeld ouder worden, waardoor verzekeraars minder hoeven uit te keren. Daarnaast is de concurrentie toegenomen en brengen huizenbezitters vaker overwaarde in hun hypotheek in. Daardoor is er minder risico voor de hypotheekverstrekker.

Overlijdensrisicoverzekeringen vergelijken

Mede door de prijzenslag zijn enkele verzekeraars gestopt met het aanbieden van overlijdensrisicoverzekeringen. Daardoor waren er in 2022 en 2023 nog maar 12 aanbieders van overlijdensrisicoverzekeringen over. Goed vergelijken van overlijdensrisicoverzekeringen kan nog steeds veel geld besparen. Vergelijk bijvoorbeeld de overlijdensrisicoverzekeringen van Nationale Nederlanden, Dela LeefDoor Plan, Allianz, FBTO en Centraal Beheer. De annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering van Centraal Beheer en FBTO kregen in januari 2023 en 2024 van onafhankelijk onderzoeksbureau Moneyview 5 sterren voor het onderdeel premie. Lees ook hoe je kunt besparen op je overlijdensrisicoverzekering.

Lees ook: 4 goede redenen om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten, ook al heb je geen koophuis.

Overlijdensrisicoverzekeringen verplicht of niet?

Je bent meestal niet verplicht om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Desondanks zullen hypotheekverstrekkers er wel vaak op aandringen. Sinds 1 januari 2018 is bij een overlijdensrisicoverzekering bij een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie in veel gevallen niet meer verplicht voor nieuwe hypotheken. In andere gevallen kan de bank wel eisen dat je de overlijdensrisicoverzekering aan hen verpand. In dat geval gaat de uitkering van de overlijdensrisicoverzekering rechtstreeks naar je hypotheekverstrekker.

Overlijdensrisicoverzekering voor opvang vaste lasten

Maar het opvangen van de hypotheeklasten voor je nabestaanden is niet de enige reden om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Ook als je een hoge huur betaalt kan een overlijdensrisicoverzekering uitkomst bieden. En na je dood moet je partner misschien meer uren per week gaan werken waardoor de kosten voor kinderopvang stijgen. Ook dat soort kosten kun je verzekeren via een overlijdensrisicoverzekering. En ondernemer moeten zelf voor hun pensioen zorgen. Ook voor bij hen kan een overlijdensrisicoverzekering het wegvallen van inkomsten of een pensioentekort opvangen. Dus overlijdensrisicoverzekeringen vergelijken is niet alleen nuttig voor huizenbezitters.

Overlijdensrisicoverzekeringen vergelijken op vaste of dalende uitkering

Bij overlijdensrisicoverzekeringen kun je kiezen voor een vaste of een dalende uitkering bij overlijden. Bij een vaste uitkering wordt de hoogte van de uitkering bij de start van de verzekering bepaald. Daarbij wordt vooral gekeken naar het inkomen van de achterblijvende partner. Heeft die een hoog inkomen of  is er veel vermogen, dan kun je wellicht volstaan met een lagere uitkering. Zo’n gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering is handig als u een aflossingsvrije hypotheek heeft. De hypotheeklasten blijven dan immers gedurende de hele looptijd gelijk, dus het is handig als dan ook de uitkering van de ORV gelijk blijft.

Lineair of annuitair dalende overlijdensrisicoverzekering

Bij een overlijdensrisicoverzekering met een dalende uitkering kun je kiezen tussen een annuïtair dalende of een lineair dalende uitkering. Zo’n dalende uitkering kan interessant zijn als je een hypotheek hebt waarop tijdens de looptijd wordt afgelost. Dat is bij een annuiteitenhypotheek en de lineaire hypotheek het geval. Bij die hypotheekvormen wordt al tijdens de looptijd afgelost. Daardoor hebben je nabestaanden bij jouw voortijdige overlijden genoeg aan een lagere uitkering om de hypotheeklasten te kunnen voldoen. En dat scheelt weer in de premie voor de overlijdensrisicoverzekering. Een dalende ORV is goedkoper dan een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering. Ga dus zeker overlijdensrisicoverzekeringen vergelijken op vaste of dalende uitkering.

Bij zo’n lineair of annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering gaat het verzekerde bedrag elk jaar een stukje omlaag. Maar de premie blijft gelijk. In het begin van de looptijd betaal je dus eigenlijk relatief weinig premie voor je overlijdensrisicoverzekering en aan het einde verhoudingsgewijs veel. Bij een annuitair dalende overlijdensrisicoverzekering wordt de snelheid van de daling meestal gekoppeld aan die van de hypotheek.

Overlijdensrisicoverzekeringen en wijziging premies

Sinds 21 december 2012 zijn de premies voor overlijdensrisicoverzekeringen veranderd. Dat gebeurde na een uitspraak van het Europese Hof. De hoogste Europese rechters bepaalden dat vanaf die datum verzekeraars er bij het vaststellen van de premies geen rekening mee mochten houden dat mannen gemiddeld eerder overlijden dan vrouwen. Daardoor gingen de premies voor overlijdensrisicoverzekeringen voor mannen omlaag. Overlijdensrisicoverzekeringen voor vrouwen werden juist duurder.

Overlijdensrisicoverzekering oversluiten of niet

Wie al een overlijdensrisicoverzekering heeft, kan maar bij een beperkt aantal aanbieders meeprofiteren van dalende premies. Oversluiten of niet is dan de vraag. Dat is iets wat je zelf moet bepalen of met een adviseur moet overleggen. Hou er daarbij rekening mee dat de premie voor de nieuwe overlijdensrisico anders kan uitvallen, omdat je inmiddels ouder bent. Hou ook rekening met kosten en wellicht strengere eisen aan de medische acceptatie.

Je nabestaandenverzekering tussentijds opzeggen

Maar een lage premie is niet het enige waar je op moet letten bij het vergelijken van overlijdensrisicoverzekeringen. Ook belangrijk is of je bij het tussentijds opzeggen van een overlijdensrisicoverzekering met gelijkblijvende premie je opgebouwde reserve terugkrijgt.

Dat zit zo: Bij een overlijdensrisicoverzekering met gelijkblijvende premie betaal je aan het begin van de looptijd eigenlijk teveel premie. Het risico dat je overlijdt, is namelijk in het begin niet zo hoog, maar neemt in de loop van de tijd toe. Van het teveel aan premie dat je in het begin betaalt, wordt een buffer opgebouwd (het zogeheten premieoverschot). Daaruit wordt aan het einde van de looptijd de hogere risicopremie betaald. Zo kan de door jou betaalde premie voor de overlijdensrisicoverzekering tijdens de hele looptijd gelijk blijven.

Als je tussentijds je overlijdensrisicoverzekering opzegt, krijgt je niet bij alle verzekeraars die opgebouwde reserve terug. Alleen bij een overlijdensrisicoverzekering met afkoopwaarde krijg je de opgebouwde reserve terug. Daar staat tegenover dat er ook verzekeraars zijn die de opgebouwde reserve bij voortijdig overlijden als extra uitkeren bovenop het uitgekeerde bedrag.

Let er bij het vergelijken van overlijdensrisicoverzekeringen ook op of de verzekeraar tussentijds de voorwaarden kan veranderen of de premies kan verhogen.

Extra dekkingen overlijdensrisicoverzekeringen

Sommige aanbieders van overlijdensrisicoverzekeringen bieden ook de mogelijkheid om extra zaken mee te verzekeren bij een overlijdensrisicoverzekering. Denk aan een kinderclausule of een verzorgersclausule. Een handvol aanbieders van overlijdensrisicoverzekeringen biedt ook een dekking aan voor terminale ziekte. Je krijgt dan al bij leven het kapitaal uitgekeerd, maar daar gelden wel strenge voorwaarden aan.

Kom je in aanmerking voor een overlijdensrisicoverzekering?

Niet iedereen komt in aanmerking voor een overlijdensrisicoverzekering. Zo accepteren sommige verzekeraars alleen klanten die bij het begin van de verzekering jonger zijn dan zestig  jaar. Andere verzekeraars hanteren een maximale leeftijd bij de start van zeventig jaar. Daarnaast is er nog een maximale leeftijd waarop de overlijdensrisicoverzekering stopt, ook al leeft u nog. Die eindleeftijd ligt tussen de zeventig en tachtig, dat verschilt per verzekeraar.

Overlijdensrisicoverzekering voor ex-kanker-patiënten

Voor ex-kanker-patiënten is er goed nieuws. Jarenlang konden zij geen overlijdensrisicoverzekering afsluiten, ook al waren ze al lang genezen. In december 2019 kwamen de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntorganisaties (NKF), het ministerie van Financiën en het Verbond van Verzekeraars overeen dat ex-kankerpatiënten die tien jaar of langer ziektevrij zijn bij het aanvragen van een overlijdenrisicoverzekering, niet meer hoeven te melden dat zij ooit zijn behandeld voor kanker. Wie minderjarig was toen hij of zij kanker kreeg, hoeft dat vijf jaar na het einde van de behandeling niet meer te melden. De partijen gaan nog onderzoeken of voor bepaalde kankersoorten, waarbij het risico op terugkeer van de ziekte kleiner is geworden, de termijn verder verkort kan worden.

Gezondheidsvragen of medische keuring bij overlijdensrisicoverzekering

Een aspect om bij overlijdensrisicoverzekeringen vergelijken op te letten is of de verzekeraar wel of geen medische keuring eist. Verzekeraars hebben de keuze tussen het laten invullen van een gezondheidsverklaring of een medische keuring. Bijvoorbeeld bij een hogere beginleeftijd of een hogere uitkering van de overlijdensrisicoverzekering vorm je voor de verzekeraar een hoger risico. Dat kan reden zijn om een medische keuring te eisen.

Afhankelijk van de uitkomst van die medische keuring kan de verzekeraar drie dingen doen. Het kan zijn dat je toch geen extra risico vormt. Dan mag je de normale premie betalen. Maar vorm je wel een risico, dan kan het zijn dat je een hogere premie voor de overlijdensrisicoverzekering moet betalen. In het uiterste geval kan de verzekeraar weigeren voor jou een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten.

Wanneer is een medische keuring bij een overlijdensrisicoverzekering verplicht?

Bij het overlijdensrisicoverzekeringen vergelijken vroeg Moneyview verzekeraars vanaf welk bedrag een medische keuring verplicht is voor een 40-jarige klant. Uit de antwoorden blijkt dat verzekeraars zeer uiteenlopende verzekerde bedragen hanteren waarboven een medische keuring voor een overlijdensrisicoverzekering verplicht is. Bij de ene verzekeraar ligt die grens op een verzekerd bedrag van 250.000 euro. Maar andere verzekeraars eisen pas een medische keuring bij een verzekerd bedrag van 4 ton. In een geval was een keuring pas verplicht bij een verzekerd bedrag van boven de 1 miljoen euro. Voor zes verzekeraars was een gezondheidsverklaring bij een overlijdensrisicoverzekering in principe altijd voldoende, ongeacht het verzekerde bedrag.

Overlijdensrisicoverzekeringen vergelijken op uitkering vóór je overlijden?

Steeds vaker bieden verzekeraars terminaal zieke klanten de mogelijkheid om alvast bij leven een deel van de overlijdensrisicoverzekering uit te keren, aldus onderzoeksbureau Moneyview. Daardoor kunnen dergelijke patiënten bijvoorbeeld een dure medische behandeling betalen of toch nog die droomwens vervullen. Onder meer Allianz en TAF bieden in 2020 bij hun overlijdensrisicoverzekeringen de mogelijkheid van zo’n vooruitkering aan. Om voor zo’n uitkering in aanmerking te komen moet duidelijk zijn dat je binnen drie tot twaalf maanden zult overlijden.

Uit internationaal onderzoek bleek dat maar weinig consumenten overlijdensrisicoverzekeringen vergelijken op de vraag of je zo’n ‘vooruitkering’ kunt krijgen. Ruim dertien procent gaf aan de overlijdensrisicoverzekering te selecteren op de mogelijkheid van een eerdere uitkering bij terminale ziekte. Maar ruim een derde van de ondervraagden zei aan zo’n dekking geen behoefte te hebben.

Mis nooit meer een bericht. Meld je hieronder aan voor onze gratis nieuwsbrief en volg ons op Facebook.

Privacy
4.3/5 - (6 stemmen)

Reacties zijn gesloten.