Wat verandert er in de basisverzekering in 2017 en 2018?

Het kabinet Rutte 3, dat formeel nog moet aantreden, laat het eigen risico in de zorg in 2018 toch niet naar 400 euro stijgen. Het eigen risico blijft op 385 euro, maar de jaarpremie gaat daardoor wel met een tientje omhoog. Omdat ook de zorgtoeslag stijgt, zullen mensen met een laag inkomen hier niet veel van merken. We zetten de belangrijkste wijzigingen in de basisverzekering op een rij. Lees ook ons overzicht premies ziektekostenverzekeringen 2017 voor een berekening van de premie voor uw ziektekostenverzekering.

De stijging van het eigen risico en de zorgpremie stonden in de concept-begroting die het tweede kabinet Rutte met Prinsjesdag naar de Tweede en Eerste Kamer stuurde. Die stijging van het eigen risico is wettelijk gekoppeld aan de stijgende zorguitgaven. Om het eigen risico te verlagen of gelijk te houden, wat een meerderheid van de Tweede Kamer wil, moet de wet voor 1 oktober aangepast worden. Dat moet zowel in de Tweede als de Eerste Kamer gebeuren. Anders kan de verlaging niet van kracht worden op 1 januari 2018. En dat gaat waarschijnlijk dus niet meer lukken.

Het nieuwe kabinet, Rutte-III, dat naar verwachting binnenkort zal aantreden, stond echter onder grote druk om het eigen risico niet te laten stijgen. Dat kwam mede doordat CDA en ChristenUnie allebei het eigen risico willen verlagen. En dus is er nu een streep gezet door de voorgestelde verhoging. Ook in 2016 bleef het eigen risico gelijk op 385 euro per volwassene.

Hogere zorgpremie in 2018

Dat het eigen risico nu op 385 euro per jaar blijft, betekent wel dat de zorgpremie voor alle Nederlanders tien euro per jaar omhoog gaat. Die verhoging staat los van de premiestijgingen waarmee de zorgverzekeraars binnenkort komen. Eerder al hebben diverse zorgverzekeraars aangekondigd dat de premies in 2018 harder gaan stijgen dan de afgelopen jaren. Toen konden de premiestijgingen nog gematigd worden doordat zorgverzekeraars hun reserves inzetten. Dat kan echter niet eeuwig doorgaan en bij veel verzekeraars lijkt die grens nu bereikt. Uiterlijk 12 november moeten de zorgverzekeraars de premie voor 2018 bekend gemaakt hebben.

Stijging zorgtoeslag in 2018

De zorgtoeslag gaat in 2018 met 130 euro per jaar omhoog. Daarmee worden lagere inkomens  niet alleen gecompenseerd voor de hogere zorgpremie, maar krijgen ze ook koopkrachtreparatie via de zorgtoeslag.

In 2018 zijn er maar kleine veranderingen in de basisverzekering. Het aantal vergoedingen wordt in 2018 iets uitgebreid.

Wat verandert er in de basisverzekering in 2018?

In 2018 verdwijnen er geen vergoedingen uit het basispakket, maar komen er juist twee bij. Patiënten met artrose aan de heup- en kniegewrichten krijgen vanaf 1 januari 2018 de eerste twaalf behandelingen met oefentherapie vergoed. Ze hoeven daarvoor dus niet meer aanvullend verzekerd te zijn. Ook kankerpatiënten die behandeld worden met immuuntherapie krijgen en vergoeding voor zittend vervoer van en naar de behandeling. Beide behandelingen vallen wel onder het eigen risico, als je dat nog niet hebt volgemaakt.

Verpleging en verzorging die samenhangt met geneeskundige zorg voor kinderen tot 18 jaar wordt voortaan vergoed uit de basisverzekering. In 2017 werd dit nog via de gemeente op grond van de Jeugdwet vergoed. Deze behandelingen gaan niet ten koste van je eigen risico.

Tenslotte moet de tandarts vanaf 1 januari toestemming vragen aan de ouders als hij of zij een kaakoverzichtsfoto wil maken bij kinderen onder de achttien jaar.

In onderstaande video krijg je meer uitleg over het eigen risico, de zorgtoeslag en andere informatie over de zorgverzekering 2018.

Veranderingen in het pakket van de basisverzekering in 2017

In 2017 worden een aantal plastisch chirurgische ingrepen vergoed die daarvoor nog niet vergoed werden. Dat heeft minister Edith Schippers van VWS op 20 mei 2016 bekendgemaakt. Het gaat om onder meer een bovenooglidcorrectie als er sprake is van ernstige gezichtsbeperking door verslapping of verlamming van het ooglid. Ook het operatief plaatsen van een borstprothese bij vrouwen en transvrouwen (man die vrouw wordt) zonder borstgroei komt in het basispakket.

Ook voor mensen met zogeheten etalagebenen in de tweede fase komt er een verandering in de basisverzekering in 2017. Zij hebben pijn door vernauwde bloedvaten in de benen. Voor deze groep komt fysiotherapie in het pakket van de basisverzekering. Het Zorginstituut Nederland (ZIN) concludeerde in maart dat oefentherapie onder begeleiding (voldoende) effectief is in die 2e fase en in de meeste gevallen de voorkeur heeft boven vaatchirurgie. Voor deze groep patiënten bestaat vanaf 2017 aanspraak op 37 behandelingen verspreid over een jaar. Daarbij worden dan ook de eerste 20 behandelingen vergoed. Hiermee verschuift zorg die in het ziekenhuis wordt verleend naar de fysiotherapie.

Snij- en hoektanden bij jongeren

Jongeren tot 18 jaar hebben recht op het vervangen van blijvende snij- en hoektanden met implantaten als deze niet zijn aangelegd of door een ongeval geheel ontbreken. In de praktijk blijkt dit eigenlijk niet mogelijk te zijn, omdat de kaak nog niet volgroeid is op die leeftijd. Vanaf 2017 komt er dan ook een recht op (uitgestelde) behandeling tot en met 22 jaar. Voorwaarde is wel dat het verlies of geheel ontbreken van de tand voor het 18e levensjaar is ontstaan.

Tenslotte zijn er in 2017 gedurende het jaar nog een aantal behandelingen vergoed die eerst niet aangekondigd waren. Het gaat daarbij onder meer om nieuwe medicijnen tegen hepatitis C. Een nieuwe behandeling van erfelijke borstkanker en zenuwstimulatie bij ernstige verstoppingen van de darmen zijn voorwaardelijk toegelaten.

Veranderingen in de basisverzekering in 2016

Het kabinet Rutte-2 struikelde eind 2014 bijna over de nieuwe zorgverzekeringswet die in 2016 moest ingaan. Belangrijkste wijziging was de inperking van de vrije artsenkeuze. Tot en met 2015 mogen ook klanten met een naturapolis naar een zorgverlener met wie hun zorgverzekeraar geen contract heeft. De zorgverzekeraar moet dan minimaal 75 procent van de gemiddelde kosten vergoeden. De rest moet de verzekerde zelf betalen. Dat moest van minister Schippers van Volksgezondheid veranderen. Zij wilde dat alleen zorg vergoed zou worden van zorgverleners met wie zorgverzekeraars een contract hebben. Zij ging er van uit dat zorgverzekeraars daarbij scherp zullen letten op de kwaliteit en de prijs. De kwaliteit van de zorg wordt daardoor beter en goedkoper, hoopte Schippers.

Dat plan sneuvelde in de Eerste Kamer. De minister werkt aan een nieuw plan dat niet door het parlement hoeft. Belangrijkste verandering is dat mensen vrije artsenkeuze blijven houden, maar dat ze korting krijgen op het eigen risico als ze naar een zorgverlener gaan met wie hun zorgverzekeraar een contract heeft.

Nieuwe vergoedingen in het basispakket

Verder worden er in 2016 een aantal vergoedingen aan het basispakket toegevoegd. Zo worden plastische operaties aan foetussen met een open ruggetje onder voorwaarden vergoed, worden vervolgtesten voor de Niet Invasieve Prenatale Test vergoed als er sprake is van een positieve uitslag. Verder worden het geneesmiddel Belimumab (tegen de ongeneeslijke auto-immuunziekte SLE), behandeling met tumor infiltrerende lymfocyten (bij uitgezaaid melanoom) voorwaardelijk toegelaten. Vijf andere behandelingen worden voorwaardelijk toegelaten. Het gaat om:

– De behandeling van onbehandelbare chronische cluster hoofdpijn met een bepaalde vorm van zenuwstimulatie;
– Het behandelen van patiënten met een bepaalde erfelijke vorm van borstkanker (BRCA1) met hoge doses chemotherapie en een bepaalde vorm van stamceltransplantatie;
– De behandeling van patiënten met maagkanker en uitzaaiingen in het buikvlies en/of buikvocht met een combinatie van een bepaalde chirurgische ingreep en een bepaald type chemotherapie (HIPEC).
– Borstreconstructies met autologe vet transplantatie. Hierbij worden eigen vetcellen gebruikt bij borstreconstructies. Uit onderzoek de komende 4,5 jaar moet blijken of deze methode ook echt werkt.
-PTED bij herniabehandeling. Deze behandeling krijgt vier jaar de tijd om zich te bewijzen.

Chronische darmverstopping

Begin september 2016 besloot de minister om ook de zogeheten sacrale neuromodulatie voorlopig wordt vergoed. Dat is een experimentele behandeling tegen chronische darmverstopping. De patiënt krijgt dan onderhuids een apparaatje geplaatst dat via elektrische pulsen de zenuwen prikkelt om de darmfunctie te regelen. De ingreep wordt vanaf 1 oktober 2016 gedurende vier jaar en negen maanden vergoed voor patiënten met ernstige chronische obstipatie die niet meer reageren op hun gebruikelijke behandeling.

Zorgtoeslag in 2016 omhoog

De zorgtoeslag in 2016 gaat voor de laagste inkomens maximaal zes euro omhoog. In 2015 werd de zorgtoeslag nog verlaagd om een gat in de begroting van 600 miljoen euro te dichten.  Huishoudens met een verzamelinkomen van rond de 2450 euro bruto per maand raakten de zorgtoeslag kwijt. Minima krijgen juist een iets hogere zorgtoeslag. Het eigen risico in de zorg stijgt met een tientje per jaar naar 385 euro. Dat mag van het ministerie van VWS geen stijging heten, maar is een prijsindexatie.

Veranderingen in de basisverzekering in 2015

Ook in 2015 wordt verder bezuinigd op de basisverzekering. Minister Schippers van Volksgezondheid kondigde in 2014 al aan vanaf 2015 de behandeling van depressies en angststoornissen uit de basisverzekering te willen halen. Ook verslavingsproblemen worden niet meer door de basisverzekering vergoed. Verder wil de minister bezuinigen op de geestelijke gezondheidszorg en preventiebeleid voor roken. Wijkverpleging valt in 2015 onder de basisverzekering. Hiervoor geldt geen eigen risico.

Verder gaat de AWBZ-premie omlaag naar 9,65% en daalt de inkomensafhankelijke bijdrage voor gepensioneerden, zelfstandigen en werkgevers van 5,4% naar 4,85%. Verder krijgen zorgverzekeraars meer ruimte om goedkope zorgverzekeringen te verkopen waarbij patienten alleen in gecontracteerde ziekenhuizen terecht kunnen. Dergelijke polissen zijn vaak goedkoper, maar let heel goed op of zo’n polis wel voor u geschikt is.

Verandering basisverzekering: geen inkomensafhankelijk eigen risico

De belangrijkste verandering in de basisverzekering in 2014, door sommigen nog hardnekking ‘ziekenfonds’ genoemd, is dat het inkomensafhankelijke eigen risico toch niet wordt ingevoerd. Deze maatregel was op verzoek van de PvdA opgenomen in het regeerakkoord en zou in 2015 ingevoerd worden, maar gaat nu toch niet door. Het plan zou geschrapt zijn, omdat het onuitvoerbaar is. Er was ook enorm veel weerstand tegen. Het eigen risico blijft in 2014 en de jaren daarna 350 euro en wordt wel jaarlijks met het inflatiepercentage verhoogd. Lagere inkomens worden gecompenseerd via de zorgtoeslag, terwijl mensen met een hoger inkomen meer belasting moeten betalen.

Inkomensafhankelijke zorgpremie

Eerdere plannen om een inkomensafhankelijke zorgpremie in te voeren en de zorgtoeslag te schrappen, waren al van de baan. Zorgverzekeraars kunnen dus nog steeds concurreren en u kunt nog premies van zorgverzekeringen vergelijken. Het eerder aangekondigde schrappen van de restitutiepolis gaat niet door. Wel heeft de minister met de zorgverzekeraars afgesproken dat zij meer mogelijkheden krijgen om te sturen op gecontracteerde zorg. U kunt dan alleen nog naar een behandelaar of ziekenhuis met wie uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten.

Nieuwe behandelingen in de basisverzekering 2014

Sinds 2014 wordt de omvang van het basispakket weer uitgebreid. Sterker nog, er vallen vanaf 2014 een aantal vergoedingen en behandelingen onder de basisverzekering die er eerder nog niet onder vielen, zo blijkt uit een brief van de minister. Zo worden in 2013 maximaal vijf bezoeken aan de eerstelijns psycholoog vergoed. Vanaf 2014 wordt gewerkt met zorgcategorieen. Hoe zwaarder de categorie (en dus je problemen) hoe vaker je op kosten van de basisverzekering naar de eerstelijns psycholoog mag.

Verder zijn de transluminale endoscopische step-up benadering bij patiënten met geïnfecteerde pancreasnecrose en de autologe stamceltransplantaties bij therapierefractaire patiënten met de ziekte van Crohn voorwaardelijk toegelaten tot de basisverzekering. Tenslotte wordt thuisdialyse-apparatuur voortaan via het ziekenhuis gefinancierd en niet meer via de zorgverzekering, maar dat is meer een administratieve wijziging.

Rollater in 2013 uit basisverzekering

Ook in 2013 was er al het nodige veranderd in de basisverzekering: De rollator en verbandmiddelen werden sinds 2013 niet meer door de basisverzekering vergoed worden. Uit onderzoek van het consumentenprogramma Kassa! in oktober 2010 bleek dat de goedkoopste rollator van destijds 78 euro ook als beste uit de test kwam. Wellicht dat zorgverzekeraars rollators en verbandmiddelen gaan aanbieden via aanvullende verzekeringen, maar dat is op dit moment nog niet bekend.

Verder wordt hulp bij stoppen met roken, dat in 2012 uit het basispakket verdween, in 2013 wel weer vergoed. Ook dieetadvies, dat in 2012 uit de basisverzekering verdween, is weer terug. Sinds 1 januari 2013 wordt drie uur dieetadvies per jaar vergoed door de zorgverzekering.

Vergoeding IVF in 2013

Ook de vergoeding voor IVF-behandelingen is aangepast. Aanvankelijk zou in 2013 maar 1 IVF-behandeling vergoed worden, maar die maatregel werd aangepast. Vrouwen krijgen drie IVF-behandelingen via de zorgverzekering vergoed, maar bij vrouwen tot 38 jaar wordt maar een embryo teruggeplaatst. Vrouwen boven de 43 jaar krijgen geen IVF-behandeling vergoed.

Eigen bijdragen basisverzekering 2013 veranderen

Er is  in 2013 nog meer veranderd in de basisverzekering. Voor gehoorapparaten moet een eigen bijdrage van 25 procent worden betaald. De vergoeding voor vervoerskosten naar instellingen voor dagbesteding, gaat omlaag. U moet daarvoor dus een hogere eigen bijdrage betalen. Verder gaat voor de AWBZ de vermogenstoets omhoog van 8 naar 12 procent en patienten worden vaker thuis in plaats van in een instelling verzorgd. Een eerder voorgestelde eigen bijdrage voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) gaat in 2013 niet door. Dat geldt ook voor de invoering van liggeld in het ziekenhuis van 7,50 euro per dag. Die is door het deelakkoord bij de kabinetsformatie alsnog geschrapt.

Veranderingen basisverzekering 2012

Ook in 2012 werden al minder zaken door de basisverzekering vergoed. Zo werd de vergoeding voor therapieën om te stoppen met roken uit het basispakket gehaald, maar die hulp keert vanaf 1 januari 2013 weer terug in het basispakket. Begeleiding bij het volgen van een dieet wordt in 2012 ook niet meer vergoed. Verder moeten patiënten met chronische klachten die naar de fysiotherapeut gaan de eerste twintig behandelingen zelf betalen. In 2011 gold dat maar voor de eerste twaalf behandelingen.

Ook maagzuurremmers zitten niet meer in het basispakket, behalve voor chronisch zieken. De meeste tandheelkundige zorg was voor iedereen boven de achttien jaar al per 1 januari 2011 uit de basisverzekering gehaald. U kunt daarvoor desgewenst een aparte tandartsverzekering afsluiten.

Eigen bijdrage psychische klachten

Wie met psychische klachten naar de psychiater gaat, krijgt in 2012 een eigen bijdrage van maximaal 31 euro in plaats van een tientje. Ook worden maximaal vijf in plaats van acht bezoeken vergoed. In de tweedelijns psychiatrische zorg wordt een eigen bijdrage ingevoerd en de bestaande bijdrage in de eerstelijns gezondheidszorg gaat omhoog. Ook voor de komende jaren zijn in de Miljoenennota 2011-2012 al veranderingen in de basisverzekering aangekondigd. Zo worden in 2015 aandoeningen waarvan mensen niet echt ziek worden uit de basisverzekering geschrapt. Vergelijk hieronder basisverzekeringen op klantbeoordeling, prijs, eigen risico en vrije zorgkeuze:

Wat verandert er in de basisverzekering in 2017 en 2018?
3 (60%) 2 votes

Deel dit met je vrienden!