Ga naar de inhoud

Wat verandert er in de basisverzekering in 2023 en 2024: alle veranderingen in de basisverzekering op een rij

Het kabinet Rutte-4 bevriest het eigen risico in de zorg voor de hele kabinetsperiode. Het eigen risico blijft op 385 euro, maar de premies van de zorgverzekeraars gaan in de meeste gevallen wel omhoog. Het kabinet rekent in de Miljoenennota 2023 op een stijging van 11 euro per maand. Met hoeveel de premies omhoog gaan, maken de verzekeraars uiterlijk 12 november bekend. Omdat ook de zorgtoeslag stijgt, zullen mensen met een laag inkomen hier niet veel van merken. We zetten de belangrijkste veranderingen in de basisverzekering 2022 en 2023 op een rij.

Laatst gewijzigd: 1 november 2024.

Zorgpremie 2024 stijgt waarschijnlijk met 12 euro per maand

In de basisverzekering voor 2024 verandert niet veel. Het kabinet verwacht dat de gemiddelde maandpremie met 12 euro stijgt, 1 euro meer dan in 2023. Daarentegen gaat de zorgtoeslag in 2024 wel omlaag. Eenpersoonshuishoudens krijgen in 2024 maximaal 1523 euro per jaar aan zorgtoeslag. Meerpersoonshuishouden krijgen, afhankelijk van hun inkomen, maximaal 2913 euro per jaar zorgtoeslag. Het kabinet had de zorgtoeslag in 2023 eenmalig flink verhoogd, maar in 2024 dus niet. Het eigen risico blijft in 2024 wel gelijk: 385 euro per jaar per verzekerde.

Er verandert in 2024 maar weinig in de zorgverzekering. In 2024 krijgen ouderen die een hoog risico op vallen hebben en onderliggende klachten hebben, via de zorgverzekering een vergoeding voor een beweegprogramma.

Kraamzorg wordt flexibeler inzetbaar. Je hebt bij een geboorte nog steeds recht op minimaal 24 en maximaal 80 uur kraamzorg. Maar tot en met 2023 moest je die binnen tien dagen na de bevalling opnemen. Vanaf 2024 kun je tot 6 weken na de bevalling nog kraamzorg krijgen. Het aantal uren dat je recht hebt op kraamzorg en je eigen bijdrage veranderen niet.

En tenslotte wordt de regeling voor paramedische herstelzorg na een corona-besmetting verlengd tot 1 januari 2025. Daardoor wordt onder meer fysiotherapie na een coronabesmetting langer via de zorgverzekering vergoed.

Mammaprint weer in de basisverzekering

Met terugwerkende kracht valt de zogeheten mammaprint weer onder de basisverzekering. Het Zorginstituut Nederland, dat toezicht houdt op de zorgverzekeringen, kwam in oktober 2023 tot de conclusie dat de mammaprint, een test voor vrouwen van boven de vijftig met een beginstadium van hormoongevoelige borstkanker, na 5 jaar toch weer terug in het basispakket moet. De vergoeding geldt voor een kleine groep vrouwen vanaf 50 jaar met borstkanker in een vroeg stadium, bij wie twijfel is of zij baat zullen hebben bij aanvullende chemotherapie.

De MammaPrint en Oncotype DX zijn testen die een aanvulling zaijn op de standaard risico inschatting. Ze kunnen helpen om het risico op uitzaaiingen bij borstkanker te bepalen. Als uit de testen blijkt dat de patiënt een laag risico heeft, kan het veiliger zijn om aanvullende chemotherapie achterwege te laten.

Zorgpremie 2023 stijgt naar verwachting met 11 euro per maand

Het eigen risico is al sinds 2016 gelijk gebleven op 385 euro per volwassene. Maar de zorgpremies stijgen wel elk jaar. Dat komt onder meer door stijgende lonen van zorgpersoneel, duurdere medicijnen en een grotere vraag naar zorg. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) verwacht dat de zorgpremies in 2023 met ongeveer 11 euro per maand gaan naar gemiddeld 137 euro per maand.

Die prognose van VWS is op Prinsjesdag bekendgemaakt en blijkt in de praktijk doorgaans aardig te kloppen. Die premiestijging wordt vooral veroorzaakt door de hogere lonen van het zorgpersoneel en doordat er meer mensen in de zorg gaan werken. De bestrijding van het coronavirus heeft nog geen invloed op de zorgpremies. Dat komt doordat coronazorg grotendeels door de overheid betaald wordt en veel andere zorgbehandelingen werden uitgesteld. Dat laatste scheelt de zorgverzekeraars zelfs geld.

Verzekeraars kunnen ook hun premies minder sterk verhogen dan het ministerie verwacht. Dat doen ze door hun reserves in te zetten. En dat kan weer doordat vrijwel alle zorgverzekeraars coöperaties of organisaties zonder winstoogmerk zijn. Ze hebben dus geen aandeelhouders aan wie ze winst moeten uitkeren.

Collectieve zorgverzekering verdwijnt in 2023

Verder wil het kabinet de korting op de collectieve basisverzekering vanaf 1 januari 2023 schrappen. Door je bijvoorbeeld via je werkgever, een vereniging of een ander collectief te verzekeren kreeg je korting op je premie. Die was al beperkt tot maximaal 5 procent, maar het kabinet vindt dat de korting van de ene groep ten koste gaat van andere groepen, die daardoor meer premie moeten betalen. De collectieve basisverzekering blijft wel bestaan, maar zorgverzekeraars mogen daar dus geen korting meer op geven. De collectiviteitskorting op de aanvullende zorgverzekering blijft wel intact.

Zorgtoeslag 2023 naar maximaal 154 euro per maand

Zoals elk jaar komt het kabinet huishoudens met een laag inkomen tegemoet door de zorgtoeslag te laten stijgen. Het kabinet heeft de zorgtoeslag in 2023 zelfs eenmalig extra verhoogd. De zorgtoeslag gaat in 2023 naar maximaal 154 euro per maand oftewel 1848 euro per jaar. Het exacte bedrag dat je krijgt, hangt af van je inkomen. De inkomensnormen worden dit najaar gepubliceerd op de site van de Belastingdienst.

Als de zorgpremie inderdaad op gemiddeld 137 euro per maand / 1644 euro per jaar uit komt, en je maakt geen zorgkosten kun je dus geld overhouden. Heb je daarentegen zorg nodig en moet je je eigen risico van 385 euro gebruiken, dan kom je aan de zorgtoeslag tekort om het eigen risico + de jaarpremie te betalen.

Meer veranderingen in de basisverzekering

Elk jaar worden ook behandelingen aan de basisverzekering toegevoegd of geschrapt. In 2023 kunnen alle zwangere vrouwen met een medische indicatie gratis een NIPT-test krijgen. De kosten van de NIPT-test worden vergoed en vallen niet onder het eigen risico. De combinatietest wordt daarentegen niet meer vergoed. Er maakten te weinig vrouwen gebruik van.

Vitamine-D supplementen met een lage dosering werden al sinds 2019 niet meer vergoed. Vanaf 2023 worden ook Vitamine-D-supplementen met een hoge dosering niet meer via de basisverzekering vergoed. De vergoeding voor paramedische herstelzorg bij langdurige coronaklachten wordt verlengd tot 1 augustus 2023.

Veranderingen in de basisverzekering in 2022

Elk jaar zijn er weer kleine veranderingen in de basisverzekering. Lees de veranderingen in de basisverzekering van komend jaar. © Bermix Studio / Unsplash
Elk jaar zijn er weer kleine veranderingen in de basisverzekering. Lees de veranderingen in de basisverzekering van komend jaar. © Bermix Studio / Unsplash

De overheid stelt jaarlijks vast welke zorg door de basisverzekering gedekt wordt. Elk jaar komen er wat behandelingen of medicijnen bij of gaan er vergoedingen uit. De veranderingen in de basisverzekering in 2022 hebben betrekking op twee kleine wijzigingen:

Op 1 mei 2020 is CAR-T-celtherapie toegelaten tot het basispakket. Die therapie wordt nu in vier specialistische ziekenhuizen toegepast. Omdat bij die behandeling ernstige complicaties kunnen optreden, moeten patiënten in of in de buurt van hun ziekenhuis verblijven. Patiënten die op meer dan een uur rijden van hun behandelcentrum wonen, mogen nu twee weken in de buurt van het ziekenhuis wonen in bijvoorbeeld een hotel of vakantiehuisje. De kosten daarvan worden tot een bepaalde hoogte vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet. 

De tweede verandering in de basisverzekering gaat over patiënten die thuis mechanische beademingsondersteuning krijgen. Zij kunnen in 2022 de stroomkosten van die mechanische ademhalingsondersteuning bij hun zorgverzekeraar declareren.

Tenslotte zijn er nog veranderingen in de basisverzekering in 2022 die te maken hebben met het coronavirus. Wie herstelt van een coronabesmetting en nog steeds klachten of beperkingen ondervindt, kan tot 1 augustus 2022 een vergoeding krijgen voor behandelingen die bijdragen aan het herstel. Dit wordt ook wel paramedische herstelzorg genoemd.

De vergoedingen via de basisverzekering zijn als volgt:

  • logopedie (alle behandelingen vergoed);
  • ergotherapie (maximaal 10 uur);
  • fysiotherapie of oefentherapie(maximaal 50 behandelingen);
  • voedingsadviezen van diëtist (maximaal 7 uur). 

Je moet wel zelf je eigen risico betalen en je moet meewerken aan wetenschappelijk onderzoek. Op de site van het Zorginstituut Nederland staan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Wat verandert er in de basisverzekering in 2021?

In 2021 verandert er maar weinig in de basisverzekering. Het verzekerde pakket blijft grosso modo gelijk.

Sinds 1 mei 2020 zitten de geneesmiddelen axicabtagene ciloleucel (merknaam Yescarta) en olaparib (merknaam Lynparza) komen in het basispakket. Axicabtagene ciloleucel richt zich op de behandeling van patiënten met bepaalde vormen van lymfeklierkanker en wordt sinds 1 mei 2020 vergoed. Een behandeling, die slechts eenmalig wordt toegoediend, kost € 327.000. Olaparib is goedgekeurd voor de behandeling van patiënten met een bepaalde vorm van eierstokkanker en wordt sinds 16 april 2020.

In 2021 valt dagbehandeling in groepsverband voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel en ouderen onder de basisverzekering. Ook komt er, in ieder geval tot 18 juli, een vergoeding voor paramedische zorg na corona. Het gaat om fysiotherapie, ergotherapie en dieetadvies.

Ook vervoer van en naar dagbehandeling voor bepaalde groepen met hersenletsel, verstandelijke beperking of dementie wordt via de basisverzekering vergoed.

Minder korting op collectieve zorgverzekering

Vanaf 2020 mogen zorgverzekeraars nog maar 5 procent korting geven op een collectieve zorgverzekering. In 2019 is dat nog tien procent. Minister Bruins van Zorg stelde dat het hier vaak om nepkortingen gaat. Zorgverzekeraars verhogen eerst de premie en geven er dan korting op, aldus de bewindsman in juni 2018. Ongeveer tweederde van de Nederlanders heeft een collectieve zorgverzekering. Vaak worden die afgesloten via een vereniging, vakbond of via de gemeenten.

Hogere zorgtoeslag in 2020

Voor mensen met een laag inkomen gaat de zorgtoeslag omhoog. Huishoudens met een laag inkomen zouden daarmee gecompenseerd worden voor een stijging van de zorgpremies. Als de premies stijgen, is het altijd verstandig om te onderzoeken of u geld bespaart door het overstappen van zorgverzekering.

Veranderingen in de basisverzekering in 2019: wat gaat er uit het basispakket?

Elk jaar wordt er nieuwe zorg aan de basisverzekering toegevoegd. Soms verdwijnen ook vergoedingen uit het basispakket. Paracetamol, vitaminen en mineralen die je ook zonder recept bij de apotheek of drogist kunt kopen, worden vanaf 1 januari 2019 niet langer vergoed door de basisverzekering.

Nieuw in de basisverzekering in 2019

Daarentegen wordt de basisverzekering uitgebreid met een vergoeding voor Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI). Daarbij leren mensen met overgewicht onder begeleiding minder te eten en meer te bewegen. Ook kunnen ze psychologische ondersteuning krijgen bij verandering van hun gedrag.

Verder gaat de vergoeding van zittend ziekenvervoer omhoog. Daardoor kunnen mensen makkelijker met bijvoorbeeld een taxi naar consulten, onderzoek en controles, als deze samenhangen met de behandeling. In 2018 werd alleen zittend vervoer voor een behandeling vergoed.

Tenslotte wordt de basisverzekering uitgebreid met een vergoeding voor de longziekte COPD. Nu moeten COPD-patiënten de eerste 21 behandelingen voor oefentherapie nog zelf betalen. Vanaf 1 januari 2019 wordt oefentherapie al vanaf de eerste behandeling vergoed door de basisverzekering. In het eerste behandeljaar krijgen patiënten maximaal zeventig behandelingen. Daarna is het aantal behandelingen afhankelijk van de ernst van de COPD.

Ook ligt er een voorstel om de maximale eigen bijdrage voor geneesmiddelen uit het Geneesmiddelen Vergoedingen Systeem te beperkten tot 250 euro.

Nieuwe kankermedicijnen in het basispakket

Per 1 september 2019 zijn ook twee nieuwe kankermedicijnen opgenomen in het basispakket. Het gaat om durvalumab en abemaciclib. Dat laatste middel helpt bij bepaalde vormen van borstkanker. Durvalumab wordt gebruikt voor de behandeling bij specifieke vormen van longkanker. Toenmalig minister Bruins van Medische Zorg heeft met de producenten van deze geneesmiddelen prijsafspraken gemaakt, waardoor ze nu door de basisverzekering vergoed worden. Eerst waren ze te duur.

En als je medicijnen nodig hebt om te stoppen met roken, gaat dat niet ten koste van je eigen risico. Het eigen risico blijft deze kabinetsperiode op 385 euro.

De bestaande subsidieregeling om verstandelijk gehandicapten en mensen met een chronische ziekte zoals Huntington thuis te laten wonen, komt te vervallen. In plaats daarvan wordt de zorg van een specialist ouderengeneeskunde of artsen voor verstandelijk gehandicapten uit de basisverzekering vergoed.

Wat verandert er in de basisverzekering in 2018?

In 2018 verdwijnen er geen vergoedingen uit de basisverzekering, die door sommigen nog hardnekkig ziekenfonds wordt genoemd. Er komen er juist twee vergoedingen in het basispakket bij. Patiënten met artrose aan de heup- en kniegewrichten krijgen vanaf 1 januari 2018 de eerste twaalf behandelingen met oefentherapie vergoed. Ze hoeven daarvoor dus niet meer aanvullend verzekerd te zijn. Ook kankerpatiënten die immuuntherapie krijgen, ontvangen een vergoeding voor zittend vervoer van en naar de behandeling. Beide behandelingen vallen wel onder het eigen risico, als je dat nog niet hebt volgemaakt.

Verpleging en verzorging die samenhangt met geneeskundige zorg voor kinderen tot 18 jaar wordt voortaan vergoed uit de basisverzekering. In 2017 werd dit nog via de gemeente op grond van de Jeugdwet vergoed. Deze behandelingen gaan niet ten koste van je eigen risico.

Tenslotte moet de tandarts vanaf 1 januari toestemming vragen aan de ouders als hij of zij een kaakoverzichtsfoto wil maken bij kinderen onder de achttien jaar.

Veranderingen in het pakket van de basisverzekering in 2017

In 2017 kwamen een aantal plastisch chirurgische ingrepen in de basisverzekering die daarvoor nog niet vergoed werden. Dat heeft toenmalig minister Edith Schippers van VWS op 20 mei 2016 bekendgemaakt. Het gaat om onder meer een bovenooglidcorrectie als er sprake is van ernstige gezichtsbeperking door verslapping of verlamming van het ooglid. Ook het operatief plaatsen van een borstprothese bij vrouwen en transvrouwen (man die vrouw wordt) zonder borstgroei komt in het basispakket.

Ook voor mensen met zogeheten etalagebenen in de tweede fase kwamt er een verandering in de basisverzekering in 2017. Zij hebben pijn door vernauwde bloedvaten in de benen. Voor deze groep kwam fysiotherapie in het pakket van de basisverzekering. Het Zorginstituut Nederland (ZIN) concludeerde dat oefentherapie onder begeleiding (voldoende) effectief is in die 2e fase en in de meeste gevallen de voorkeur heeft boven vaatchirurgie. Voor deze groep patiënten bestaat sinds 2017 aanspraak op 37 behandelingen verspreid over een jaar. Daarbij worden dan ook de eerste 20 behandelingen vergoed. Hiermee verschuift zorg van het ziekenhuis naar de fysiotherapeut.

Snij- en hoektanden bij jongeren

Jongeren tot 18 jaar hebben recht op het vervangen van blijvende snij- en hoektanden met implantaten als deze niet zijn aangelegd of door een ongeval geheel ontbreken. In de praktijk blijkt dit eigenlijk niet mogelijk te zijn, omdat de kaak nog niet volgroeid is op die leeftijd. Vanaf 2017 komt er dan ook een recht op (uitgestelde) behandeling tot en met 22 jaar. Voorwaarde is wel dat het verlies of geheel ontbreken van de tand voor het achttiende levensjaar is ontstaan.

Tenslotte zijn er in 2017 gedurende het jaar nog een aantal behandelingen vergoed die eerst niet aangekondigd waren. Het gaat daarbij onder meer om nieuwe medicijnen tegen hepatitis C. Een nieuwe behandeling van erfelijke borstkanker en zenuwstimulatie bij ernstige verstoppingen van de darmen zijn voorwaardelijk toegelaten.

Vergelijk hieronder basisverzekeringen op klantbeoordeling, prijs, eigen risico en vrije zorgkeuze:

Static Template
3/5 - (2 stemmen)