Wat verandert er in de basisverzekering in 2020: alle veranderingen in de basisverzekering op een rij

Het kabinet Rutte 3 bevriest het eigen risico in de zorg voor de hele kabinetsperiode. Het eigen risico blijft op 385 euro, maar de premies van de zorgverzekeraars gaan in 2019 en 2020 wel omhoog. Met hoeveel ze omhoog gaan, maken de verzekeraars uiterlijk 12 november bekend. Omdat ook de zorgtoeslag stijgt, zullen mensen met een laag inkomen hier niet veel van merken. We zetten de belangrijkste veranderingen in de basisverzekering op een rij.

“Zorgpremie 2020 stijgt enkele tientjes per jaar”

Het eigen risico is al sinds 2016 gelijk gebleven op 385 euro per volwassene. Maar de zorgpremies stijgen wel elk jaar. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) verwacht dat de zorgpremies in 2020 stijgt naar gemiddeld 1421 euro per jaar. Dat zou 37 euro meer zijn dan in 2019. Die prognose van VWS is op Prinsjesdag bekendgemaakt. In voorgaande jaren bleken de verwachtingen van het ministerie echter vaak te hoog. Kort na Prinsjesdag meldde zorgverzekeraar DSW dat haar zorgpremie stijgt naar 118 euro per maand, oftewel 1416 euro per jaar. DSW komt traditioneel als eerste met de nieuwe zorgpremie. Die geeft vaak een betere indicatie welke richting het met de zorgpremies op gaat. In voorgaande jaren lag de premie van DSW altijd flink onder de prognose van het ministerie. Dat DSW de premieverhoging minder heeft kunnen afremmen dan in voorgaande jaren, is wellicht een aanwijzing dat de premies van andere zorgverzekeraars boven de prognose van de minister uit gaan komen.

Minder korting op collectieve zorgverzekering

Vanaf 2020 mogen zorgverzekeraars nog maar 5 procent korting geven op een collectieve zorgverzekering. In 2019 is dat nog tien procent. Minister Bruins van Zorg stelde dat het hier vaak om nepkortingen gaat. Zorgverzekeraars verhogen eerst de premie en geven er dan korting op, aldus de bewindsman in juni 2018. Ongeveer tweederde van de Nederlanders heeft een collectieve zorgverzekering. Vaak worden die afgesloten via een vereniging, vakbond of via de gemeenten.

Hogere zorgtoeslag in 2020

Voor mensen met een laag inkomen gaat de zorgtoeslag omhoog. Huishoudens met een laag inkomen zouden daarmee gecompenseerd worden voor een stijging van de zorgpremies. Als de premies stijgen, is het altijd verstandig om te onderzoeken of u geld bespaart door het overstappen van zorgverzekering.

Veranderingen in de basisverzekering in 2019: wat gaat er uit het basispakket?

Elk jaar wordt er nieuwe zorg aan de basisverzekering toegevoegd. Soms verdwijnen ook vergoedingen uit het basispakket. Paracetamol, vitaminen en mineralen die je ook zonder recept bij de apotheek of drogist kunt kopen, worden vanaf 1 januari 2019 niet langer vergoed door de basisverzekering.

Nieuw in de basisverzekering in 2019

Daarentegen wordt de basisverzekering uitgebreid met een vergoeding voor Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI). Daarbij leren mensen met overgewicht onder begeleiding minder te eten en meer te bewegen. Ook kunnen ze psychologische ondersteuning krijgen bij verandering van hun gedrag.

Verder gaat de vergoeding van zittend ziekenvervoer omhoog. Daardoor kunnen mensen makkelijker met bijvoorbeeld een taxi naar consulten, onderzoek en controles, als deze samenhangen met de behandeling. In 2018 werd alleen zittend vervoer voor een behandeling vergoed.

Tenslotte wordt de basisverzekering uitgebreid met een vergoeding voor de longziekte COPD. Nu moeten COPD-patiënten de eerste 21 behandelingen voor oefentherapie nog zelf betalen. Vanaf 1 januari 2019 wordt oefentherapie al vanaf de eerste behandeling vergoed door de basisverzekering. In het eerste behandeljaar krijgen patiënten maximaal zeventig behandelingen. Daarna is het aantal behandelingen afhankelijk van de ernst van de COPD.

Ook ligt er een voorstel om de maximale eigen bijdrage voor geneesmiddelen uit het Geneesmiddelen Vergoedingen Systeem te beperkten tot 250 euro.

Nieuwe kankermedicijnen in het basispakket

Per 1 september 2019 zijn ook twee nieuwe kankermedicijnen opgenomen in het basispakket. Het gaat om durvalumab en abemaciclib. Dat laatste middel helpt bij bepaalde vormen van borstkanker. Durvalumab wordt gebruikt voor de behandeling bij specifieke vormen van longkanker. Minister Bruins van Medische Zorg heeft met de producenten van deze geneesmiddelen prijsafspraken gemaakt, waardoor ze nu door de basisverzekering vergoed worden. Eerst waren ze te duur.

En als je medicijnen nodig hebt om te stoppen met roken, gaat dat niet ten koste van je eigen risico. Het eigen risico blijft deze kabinetsperiode op 385 euro.

De bestaande subsidieregeling om verstandelijk gehandicapten en mensen met een chronische ziekte zoals Huntington thuis te laten wonen, komt te vervallen. In plaats daarvan wordt de zorg van een specialist ouderengeneeskunde of artsen voor verstandelijk gehandicapten uit de basisverzekering vergoed.

Wat verandert er in de basisverzekering in 2018?

In 2018 verdwijnen er geen vergoedingen uit de basisverzekering, die door sommigen nog hardnekkig ziekenfonds wordt genoemd. Er komen er juist twee vergoedingen in het basispakket bij. Patiënten met artrose aan de heup- en kniegewrichten krijgen vanaf 1 januari 2018 de eerste twaalf behandelingen met oefentherapie vergoed. Ze hoeven daarvoor dus niet meer aanvullend verzekerd te zijn. Ook kankerpatiënten die immuuntherapie krijgen, ontvangen een vergoeding voor zittend vervoer van en naar de behandeling. Beide behandelingen vallen wel onder het eigen risico, als je dat nog niet hebt volgemaakt.

Verpleging en verzorging die samenhangt met geneeskundige zorg voor kinderen tot 18 jaar wordt voortaan vergoed uit de basisverzekering. In 2017 werd dit nog via de gemeente op grond van de Jeugdwet vergoed. Deze behandelingen gaan niet ten koste van je eigen risico.

Tenslotte moet de tandarts vanaf 1 januari toestemming vragen aan de ouders als hij of zij een kaakoverzichtsfoto wil maken bij kinderen onder de achttien jaar.

Veranderingen in het pakket van de basisverzekering in 2017

In 2017 kwamen een aantal plastisch chirurgische ingrepen in de basisverzekering die daarvoor nog niet vergoed werden. Dat heeft toenmalig minister Edith Schippers van VWS op 20 mei 2016 bekendgemaakt. Het gaat om onder meer een bovenooglidcorrectie als er sprake is van ernstige gezichtsbeperking door verslapping of verlamming van het ooglid. Ook het operatief plaatsen van een borstprothese bij vrouwen en transvrouwen (man die vrouw wordt) zonder borstgroei komt in het basispakket.

Ook voor mensen met zogeheten etalagebenen in de tweede fase kwamt er een verandering in de basisverzekering in 2017. Zij hebben pijn door vernauwde bloedvaten in de benen. Voor deze groep kwam fysiotherapie in het pakket van de basisverzekering. Het Zorginstituut Nederland (ZIN) concludeerde dat oefentherapie onder begeleiding (voldoende) effectief is in die 2e fase en in de meeste gevallen de voorkeur heeft boven vaatchirurgie. Voor deze groep patiënten bestaat sinds 2017 aanspraak op 37 behandelingen verspreid over een jaar. Daarbij worden dan ook de eerste 20 behandelingen vergoed. Hiermee verschuift zorg van het ziekenhuis naar de fysiotherapeut.

Snij- en hoektanden bij jongeren

Jongeren tot 18 jaar hebben recht op het vervangen van blijvende snij- en hoektanden met implantaten als deze niet zijn aangelegd of door een ongeval geheel ontbreken. In de praktijk blijkt dit eigenlijk niet mogelijk te zijn, omdat de kaak nog niet volgroeid is op die leeftijd. Vanaf 2017 komt er dan ook een recht op (uitgestelde) behandeling tot en met 22 jaar. Voorwaarde is wel dat het verlies of geheel ontbreken van de tand voor het achttiende levensjaar is ontstaan.

Tenslotte zijn er in 2017 gedurende het jaar nog een aantal behandelingen vergoed die eerst niet aangekondigd waren. Het gaat daarbij onder meer om nieuwe medicijnen tegen hepatitis C. Een nieuwe behandeling van erfelijke borstkanker en zenuwstimulatie bij ernstige verstoppingen van de darmen zijn voorwaardelijk toegelaten.

Vergelijk hieronder basisverzekeringen op klantbeoordeling, prijs, eigen risico en vrije zorgkeuze:

Deel dit met je vrienden!