Ga naar de inhoud

Jezelf van een goed pensioen verzekeren: wat kun je daarvoor direct doen?

Het ooit zo robuuste Nederlandse pensioenstelsel blijkt minder solide dan gedacht. Wil jij jezelf van een goed pensioen verzekeren? Begin tijdig met sparen, verzekeren, beleggen alles kan.

Sparen of verzekeren voor je pensioen? Begin in elk geval op tijd © Steve Buissinne/Pixabay
Sparen of verzekeren voor je pensioen? Begin in elk geval op tijd © Steve Buissinne/Pixabay

Het Nederlandse pensioenstelsel bestaat uit drie pijlers:

  • de AOW die je van de overheid krijgt
  • het pensioen dat je via uw werkgever opbouwt
  • Jezelf van een goed pensioen verzekeren via een aanvullend pensioen dat je zelf geregeld hebt bijvoorbeeld via een lijfrenteverzekering, banksparen of een koopsompolis. Kijk ook even naar de aantrekkelijke lijfrentespaarrekeningen van Aegon. Of kijk bij Brand New Day naar de mogelijkheden om een pensioen beleggingsrekening te openen. Lees ook: De beste lijfrente van dit moment.

Wanneer kun je met pensioen?

Iedereen, ook de koning, kreeg tot een paar jaar geleden vanaf zijn of haar 65ste verjaardag AOW. Maar met de invoering van het Pensioenakkoord op 1 januari 2020 is dat allemaal veranderd. De AOW-leeftijd stijgt tot en met 2024 naar 67 jaar. Ook in 2025 is de AOW-leeftijd 67 jaar. Daarna wordt de pensioenleeftijd afhankelijk van de levensverwachting van 65-jarigen. Wordt die steeds hoger, dan stijgt ook de leeftijd waarop je met pensioen mag gaan. Op de site van de Sociale Verzekeringsbank staat een tool waarmee je heel simpel kunt uitrekenen wanneer je waarschijnlijk met pensioen kunt gaan.

Hoeveel AOW krijg je?

De AOW bestaat uit een vast, voor iedereen gelijk bedrag dat gekoppeld is aan het minimumloon. De Sociale Verzekeringsbank zorgt maandelijks voor de uitbetaling.

De AOW is een omslagstelsel. Dat betekent dat de werkenden van nu premie betalen voor de uitkering van de ouderen van nu. Het is dus geen persoonlijke spaarpot.

Pensioen verzekeren: AOW-gat

De AOW kent wel een beperkende voorwaarde: je moet vanaf je vijftiende jaar in Nederland gewoond hebben. Voor elk jaar dat je in het buitenland hebt gewoond, heb je een AOW-gat van 2 procent. Heb je in het buitenland gestudeerd of gewerkt of ben je als allochtoon op iets latere leeftijd naar Nederland gekomen, dan kun je dus vanaf je 65ste te maken krijgen met een aanzienlijke inkomensachteruitgang. Werkgevers van expats hebben daarvoor vaak wel een regeling getroffen. Anders moet je je bijverzekeren, maar dat is niet goedkoop. Lees ook: Waar kun je een zorgverzekering voor expats afsluiten?

Pensioen sparen via de werkgever

Dat is anders met het pensioen dat meer dan negentig procent van de werknemers via z’n werkgever opbouwt. Je pensioen is uitgesteld loon en dus wel een eigen spaarpot. Maar dan wel een waar je niet zelf over kunt beslissen. Werknemers zouden misschien wel zelf hun pensioenpremie willen beleggen, zoals in Amerika gebeurt, maar daar kleven grote risico’s aan. Zo zullen veel mensen tegen zichzelf in bescherming genomen moeten worden om te voorkomen dat ze nu al hun pensioengeld gaan potverteren. Daarbij is beleggen via een collectieve regeling als een pensioenfonds veiliger en goedkoper dan zelf beleggen.

Ben je niet in loondienst maar ZZP’er of topsporter? Lees dan dit:

Pensioen sparen via eindloonregeling

Tot eind vorige eeuw werd pensioen gespaard volgens de zogeheten eindloonregeling. Dat betekent dat een werknemer vanaf z’n 65ste verjaardag zeventig procent van z’n laatstverdiende loon ontving.

Dat was voor de pensioenfondsen een dure regeling. Bij elke salarisverhoging moesten ze immers meer geld opzij zetten, omdat de tot dan toe gestorte premies over het oude, lagere salaris berekend waren. Dat geld kon bovendien over een steeds kortere periode renderen. Vooral werknemers die vlak voor hun pensioendatum nog even snel promotie kregen, joegen de pensioenfondsen op kosten.

Pensioen sparen via de middelloonregeling

Dit in combinatie met het snel groeiende aantal ouderen, de steeds hoger wordende leeftijd waarop we overlijden en de tegenvallende rendementen na de eeuwwisseling deden veel pensioenfondsen besluiten om over te stappen op een middelloonregeling. Daarbij bedraagt je pensioen zeventig procent van het gemiddelde salaris dat je tijdens uw carrière verdiend hebt. Bonussen tellen alleen mee voor het jaar dat ze zijn uitgekeerd. Het zal duidelijk zijn dat de uitkering die je daardoor krijgt, flink lager is dan onder het eindloonstelsel. In het reglement van je pensioenfonds staat welk systeem je pensioenfonds hanteert.

Eindloon- en middelloonregelingen staan bekend onder de naam ‘defined benefit-regelingen’. Dat betekent dat de hoogte van de uitkering tevoren vast staat.J e kunt op het pensioenoverzicht dat u tegenwoordig jaarlijks ontvangt, zien welk bedrag voor je in het verschiet ligt.

Pensioen: pensioenpremie en franchise

Uw pensioenpremie wordt niet over uw hele salaris berekend, want u krijgt immers ook nog AOW. Het deel waarover geen premie wordt berekend, wordt de franchise genoemd. De pensioengrondslag, dus dat deel van uw salaris waarover u pensioen opbouwt, is dus uw salaris min de franchise.

Een pensioenfonds hanteert voor alle deelnemers dezelfde franchise. Maar per fonds kan de franchise verschillen. Dat komt omdat het ene fonds rekent met een AOW voor alleenstaanden en het andere fonds met de AOW voor samenwonenden of gehuwden.

Pensioen verzekeren via de beschikbare premieregeling

Daarnaast komt voorzichtig de zogeheten ‘beschikbare premieregeling’ op. Daarbij stelt de werkgever jaarlijks een bedrag aan de werknemer beschikbaar dat vervolgens beheerd wordt door het pensioenfonds of een pensioenverzekeraar. Als werknemer kun je daarbij soms wel aangeven over welke categorieën dat bedrag belegd moet worden. Dat is dus een voordeel ten opzichte van de ‘defined benefit-regelingen’.

Groot nadeel is dat je tevoren niet weet hoe hoog je pensioenuitkering wordt. Dat is immers afhankelijk van de behaalde beleggingsresultaten en rentestanden van de pensioen verzekering. Wil je jezelf dus van een goed pensioen verzekeren? Ga er dan even voor zitten om uit te zoeken of het verstandig is om zelf een pensioenvoorziening te regelen, zoals een lijfrente. Goed advies inwinnen in dit soort kwesties verdient zich doorgaans terug.

Meer weten over het pensioen? Kijk op de onafhankelijke site Pensioenkijker.nl. Wilt u weten hoe hoog uw pensioen is? Mijnpensioenoverzicht.nl geeft direct antwoord. Je weet dan meteen of u extra moet verzekeren of sparen voor uw pensioen.

Mis nooit meer een bericht. Meld je hieronder aan voor onze gratis nieuwsbrief en volg ons op Facebook.

Privacy
5/5 - (1 stemmen)