Ga naar de inhoud

Een lijfrentepolis: waar moet u op letten?

Een lijfrentepolis of lijfrenteverzekering is niets anders dan een spaarpot voor uw oude dag. En het aardige is dat je in 2023 flink meer ruimte krijgt om belastingvoordeel aanvullend pensioen op te bouwen. Waar moet u op letten bij het afsluiten van een lijfrentepolis?

Een lijfrentepolis afsluiten levert een spaarpot voor je oude dag op © RoboAdvisor/Pixabay
Een lijfrentepolis afsluiten levert een spaarpot voor je oude dag op © RoboAdvisor/Pixabay

In Nederland bestaat uw inkomen voor de oude dag uit drie pijlers. De eerste is de AOW, die voor iedereen gelijk is. De tweede pijler bestaat uit het pensioen dat u via een pensioenfonds bij elkaar gespaard heeft. En de derde pijler bestaat uit inkomensverzekeringen voor uw oude dag die u zelf heeft afgesloten.

Bent u ZZP-er of heeft u om een andere reden geen pensioen via uw werkgever opgebouwd, dan wordt die derde pijler voor u zeer belangrijk, als u tenminste niet alleen van een AOW-uitkering wilt rondkomen. Bij werknemers worden over sommige delen van uw loon, zoals een bonus of de autobijtelling, geen pensioen opgebouwd. Ook dan kan een lijfrentepolis een nuttig aanvulling op uw inkomen zijn. Lees hoe u een pensioen kunt opbouwen als ZZP’er.

Lijfrentepolis: inkomen voor later

De meeste mensen gebruiken een lijfrentepolis om te sparen als aanvulling voor hun pensioen. U stort periodiek, bijvoorbeeld maandelijks, een bedrag bij uw bank of verzekeringsmaatschappij in de lijfrentepolis. U kunt ook in een keer een flink bedrag storten. Dan wordt een lijfrentepolis een koopsompolis genoemd. Wie liever periodiek wil sparen of beleggen voor z’n pensioen kan een pensioenspaarrekening of pensioenbeleggingsrekening openen bij Brand New Day.

De uitkering van uw lijfrentepolis

In het contract met uw verzekeraar spreekt u af, wanneer u de inleg weer terugkrijgt. Dat kan bijvoorbeeld zijn als u stopt met werken. U spreekt ook af hoe lang u geld uit uw lijfrentepolis krijgt. Dan kan zijn tot uw dood of tot een bepaalde einddatum, bijvoorbeeld tot uw zeventigste verjaardag. U krijgt het opgebouwde vermogen van uw lijfrentepolis niet in een keer uitgekeerd, maar u moet daar een zogeheten lijfrente voor kopen. Lees ook: De beste lijfrente van dit moment.

Heeft u twee of meer lijfrentepolissen die kort na elkaar vrijvallen? Dan kunt u bij de verzekeraar informeren of de uitkering samengevoegd kan worden en als een lijfrente laten uitkeren. Dat scheelt in de kosten. De eerst vrijvallende lijfrente moet dan verlengd worden. Ook kunt u bepalen of de uitkering uit uw lijfrentepolis na uw dood overgaat naar uw partner. Als uw partner al een nabestaandenpensioen krijgt, is dat doorgaans flink lager dan uw eigen pensioen. Een lijfrentepolis wordt daarom vaak gebruikt als aanvulling op het nabestaandenpensioen.

Premie lijfrentepolis fiscaal aftrekbaar?

De overheid heeft de fiscale voordelen van de lijfrentepolis de afgelopen decennia flink uitgekleed. De premie voor de lijfrentepolis mag u in een aantal gevallen aftrekken van de belasting:

  • -als u de lijfrente gebruikt om een of meer pensioengaten te dichten;
  • -als u de lijfrente gebruikt als aanvulling op een nabestaadenpensioen;
  • -als u de uitkering van de lijfrente gebruikt voor een meerderjarig invalide kind

Ook mag u de premies aftrekken die u betaalt voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Op de site van de Belastingdienst staat precies uitgelegd hoe het zit met de aftrekbaarheid van premies en stortingen voor lijfrentepolissen. De totale aftrekruimte wordt bepaald door de jaarruimte en de reserveringsruimte die u heeft. Op de site van de Belastingdienst staat een rekenhulp waarmee u zelf kunt uitrekenen of en hoeveel premie voor uw lijfrentepolis u mag aftrekken. Voor (ex-)ondernemers die hun stakingswinst of oudedagsreserve gebruiken voor de aankoop van een lijfrente, gelden aparte regels. Sinds 1 januari 2013 zijn advieskosten voor een lijfrentepolis niet meer fiscaal aftrekbaar.

Meer ruimte voor pensioenopbouw in 2023

Daar staat dan tegenover dat de mogelijkheden om pensioen op te bouwen per 1 januari 2023 flink verruimd zijn. Zo mag je je jaarruimte tot 10 jaar terug gebruiken in plaats van tot 7 jaar. Ook mag je tot 30 procent van je inkomen sparen voor je pensioen, mits je een pensioentekort hebt. En waar je voorheen via een lijfrenteverzekering tot je AOW-leeftijd pensioen kon opbouwen, mag je daar nu tot 5 jaar na je AOW premie voor betalen. Lees even de exacte regels op de site van de Belastingdienst.

Door de ruimere regels heeft een zelfstandig ondernemer, directeur-grootaandeelhouder of werknemer zonder pensioenregeling dezelfde fiscale ruimte om via een lijfrenteproduct pensioen op te bouwen als een werknemer die pensioen opbouwt bij een pensioenfonds.

Uitkering lijfrente en belasting

De uitkering van uw lijfrentepolis wordt belast in box 1. Als u de premies voor uw lijfrenteverzekering niet heeft afgetrokken, mag u die alsnog verrekenen. Dat heet de beperkte saldomethode. U betaalt dan alleen belasting over de uitkering als deze hoger is dan het bedrag aan niet-afgetrokken premies, maar daar zit wel een maximum aan. Als uw lijfrenteverzekering is afgesloten voor 14 september 1999 en de premie is daarna altijd gelijk gebleven, dan geldt het maximale bedrag per lijfrente. Meer weten over de lijfrentepolis en de belasting? Bel dan de belastingtelefoon of neem contact op met een verzekeringsadviseur.

Lijfrentepolis of zelf sparen?

U kunt er natuurlijk voor kiezen om geen lijfrenteverzekering af te sluiten en zelf voor uw oude dag te gaan sparen. Daar zitten een aantal nadelen aan. Allereerst betaalt u over uw opgebouwde spaartegoed de vermogensrendementsheffing in box drie. Ten tweede is het maar de vraag of u genoeg discipline kunt opbrengen om maandelijks een vast bedrag in uw spaarpot te stoppen en de rekening niet voortijdig te plunderen voor een grote aankoop. De meeste mensen hebben die discipline namelijk niet. Verder loopt u met zelf sparen mogelijk een fiscaal voordeel mis.

Lijfrentepolissen vergelijken

Wat voor alle verzekeringen geldt, geldt ook voor een lijfrentepolis. Let bij het vergelijken van lijfrentepolissen niet alleen op de premie, maar kijk ook naar de voorwaarden. De allergoedkoopste lijfrenteverzekering hoeft niet de beste keuze te zijn als er slechte voorwaarden aan deze lijfrentepolis gekoppeld zijn. Kijk ook goed naar de kosten die de aanbieder van de lijfrentepolis in rekening brengt. Hoe lager de kosten, hoe hoger uw meer geld u uit uw lijfrentepolis uitgekeerd krijgt. Let op: er zijn banken en verzekeraars die uitkeringskosten over het uitkeren van de lijfrente berekenen. Die kosten moet u dus wel in de vergelijking meenemen.

Mis nooit meer een bericht. Meld je hieronder aan voor onze gratis nieuwsbrief en volg ons op Facebook.

Privacy
4.7/5 - (3 stemmen)