De Salland zorgverzekering in 2020

Salland is een regionale zorgverzekeraar, die in 2020 een basisverzekering, vier aanvullende verzekeringen en drie tandartsverzekeringen aanbiedt. De premie van de Salland zorgverzekering in 2020 bedraagt € 113,90 per …

Zorgverzekering van Zilveren Kruis in 2020

De zorgverzekering van Zilveren Kruis wijkt op een aantal punten af van zorgverzekeringen van andere ziektekostenverzekeraars. Bij Zilveren Kruisheeft u namelijk de keuze uit drie basisverzekeringen, vijf aanvullende zorgverzekeringen, …