Pro Life christelijke zorgverzekering in 2019

Pro Life christelijke zorgverzekeringWie op zoek is naar een christelijke zorgverzekering, komt vanzelf bij Pro Life uit. Dat is nog de enige zorgverzekeraar met een christelijke zorgverzekering. U kunt bij Pro Life kiezen uit een budget naturalpolis, een naturapolis en een restitutiepolis.


Pro Life is onderdeel van de Achmea-groep waartoe ook Zilveren Kruis Achmea en FBTO behoren. Bij de christelijke zorgverzekering van Pro Life krijgt u geen vergoeding voor euthanasie, abortus provocatus en geslachtsveranderende operaties. Deze vallen wel onder de basisverzekering, maar zorgverzekeraars mogen dit soort behandelingen uitsluiten. Ze mogen u er echter geen premiekorting voor geven. Met de Pro Life basisverzekering heeft u verder recht op christelijke kraamzorg, christelijke verpleging en palliatieve zorg. Alle vergoedingen staan op de site van Pro Life.

De budget polis van Pro Life

Pro Life heeft in 2019 drie basisverzekeringen in de aanbieding. Naast de naturapolis en de restitutiepolis biedt Pro Life in 2019 ook een budget naturapolis aan. Die is met een premie van 114,95 euro per maand goedkoper dan de gewone naturapolis van Pro Life. Nadeel is dat u met deze goedkope polis maar bij een beperkt aantal ziekenhuizen en zorgverleners terecht kunt voor planbare zorg. Gaat u naar een zorgverlener met wie Pro Life een contract heeft, dan krijgt u de zorg volledig vergoed. Gaat u echter naar een zorgverlener die geen contract heeft met Pro Life, dan krijgt u maar 75 procent vergoed van het gemiddelde tarief waarmee Pro Life die zorg inkoopt. Met een budget naturapolis, ook wel selectieve naturapolis genoemd, kan het dus zijn dat u verder moet reizen naar een zorgverlener en dat u vaker een deel van de rekening zelf moet betalen.

Bij een spoedgeval, verloskunde en kaakchirurgie wordt de zorg in het ziekenhuis altijd volledig vergoed, ook al heeft die zorgverlener of dat ziekenhuis geen contract met Pro Life. Op de site van Pro Life staat een handig overzicht van zorgverleners met wie Pro Life een contract heeft. Bereken uw premie.

De natura basisverzekering van Pro Life: Principepolis

De christelijke basisverzekering van Pro Life, de Pro Life Principepolis, is een zogeheten naturapolis . U kunt met zo’n naturapolis zelf kiezen naar welke zorgverlener u gaat (vrije artsenkeuze). Heeft Pro Life een contract met zo’n zorgverlener, dan worden de kosten rechtstreeks aan de zorgaanbieder betaald. Als Pro Life geen contract heeft, dan krijgt u maximaal 75 procent vergoed van het gemiddeld tarief dat Pro Life voor die behandeling hanteert. Met welke zorgverleners Pro Life een contract heeft, kunt u nagaan in de zorggids op de site van Pro Life. In 2019 is de premie voor de Pro Life Principe Naturapolis 126,95 euro per maand. Bereken uw premie.

De restitutiepolis van Pro Life: Principe Polis Restitutie

Tenslotte biedt Pro Life in 2019 de Pro Life Principe Polis Restitutie aan. Met zo’n restitutiepolis heeft u altijd een vrije artsenkeuze. Uw zorg wordt honderd procent vergoed als u naar een gecontracteerde zorgverlener gaat. Bij bezoek aan een zorgverlener met wie Pro Life geen contract heeft, krijgt u met de restitutiepolis honderd procent van het wettelijk vastgestelde tarief vergoed. Brengt uw zorgverlener meer in rekening? Dan moet u bijbetalen. De premie van de Pro Life restitutiepolis is 133,75 euro per maand. Bereken uw premie.

Korting op de Pro Life christelijke zorgverzekering in 2019

Bij elke zorgverzekeraar kunt u korting op de premie krijgen als u er voor kiest het wettelijk verplichte eigen risico van 385 euro per jaar vrijwillig te verhogen. Dat kan met maximaal 500 euro tot 885 euro eigen risico in totaal (wettelijk eigen risico + vrijwillig eigen risico). Kiest u voor het hoogste eigen risico van 885 euro per jaar, dan krijgt u voor zowel de naturapolissen als de restitutiepolis korting. Bereken uw premie op de site van Pro Life, want de daar vermelde premies zijn leidend. Het is mogelijk om bij Pro Life korting via een collectief te krijgen. Pro Life geeft collectiviteitskorting aan onder meer leden van de EO, de Unie KBO, RMU, de VBOK en abonnees van het Reformatorisch Dagblad. De korting kan per collectief verschillen.

Vergelijk de zorgverzekering van Pro Life met andere ziektekostenverzekeringen of raadpleeg ons overzicht van premies van zorgverzekeringen.

Pro Life aanvullende zorgverzekeringen

Naast de christelijke zorgverzekering heeft Pro Life ook vier aanvullende ziektekostenverzekeringen ontwikkeld: de Smallpolis (€ 7,50 per maand), de Mediumpolis (€ 19,75 per maand), de Largepolis (€ 35,95 per maand) en de Extra Largepolis (€ 68,50 per maand). Deze aanvullende verzekeringen verschillen van elkaar in dekking en hoogte van de vergoedingen. Hoe meer er gedekt wordt en hoe hoger de vergoedingen, hoe hoger ook de premie.

Zo biedt de Pro Life Smallpolis vergoeding voor negen behandelingen voor fysiotherapie, terwijl de Mediumpolis 12 fysiobehandelingen verzekert. De Largepolis vergoedt 27 behandelingen voor fysiotherapie en met de Extra Largepolis mag u 36 behandelingen voor fysiotherapie declareren bij Pro Life. De Extra Large Polis vergoedde overigens in 2018 nog 40 behandelingen voor fysiotherapie. Verblijf in een hospice wordt bij alle aanvullende verzekeringen vergoed voor maximaal 65 euro per dag. En ook op de aanvullende zorgverzekeringen van Pro Life is collectiviteitskorting van toepassing, dus bereken uw premie op de site.

Tandartsverzekeringen bij Pro Life

Pro Life biedt drie tandartsverzekeringen aan: Tand Small (13,95 euro premie per maand), Tand Medium (25,50 premie per maand) en Tand Large (40,95 euro premie per maand). De maximale vergoeding per jaar verschilt per tandartsverzekering. Bij alle drie de tandartsverzekeringen worden consulten, vullingen, trekken en preventieve zorg volledig vergoed. Van de overige tandartsbehandelingen maximaal 75 procent vergoed. De tandartsverzekeringen verschillen wel in de  hoogte van de totale vergoeding per kalenderjaar. Bij Tand Small krijgt u maximaal 250 euro per kalenderjaar vergoedt. Bij Tand Medium is dat 500 euro en bij Tand Large is de maximale vergoeding per kalenderjaar duizend euro. Alleen voor de Tand Large tandartsverzekering geldt een medische acceptatie.

Bekijk alle premies en voorwaarden op de site van Pro Life. U kunt hieronder de Pro Life zorgverzekering vergelijken met andere zorgverzekeringen. Vergelijken kan op prijs, klantbeoordeling, eigen risico en vrije zorgkeuze:

Deel dit met je vrienden!