Ga naar de inhoud

ASR zorgverzekering in 2024: veel keuze in basisverzekeringen en aanvullende polissen

Bij de ASR zorgverzekering heb je in 2024 keuze uit 4 basisverzekeringen, 6 aanvullende en 6 tandartsverzekeringen.

Dit zijn de zorgverzekeringen van a.s.r in 2024

asr logo 1

ASR, het moederbedrijf van onder meer Ditzo zorgverzekeringen, Europeesche en De Amersfoortse, heeft haar hele merkenbeleid in 2023 op de schop gegooid. Sinds april 2023 zijn Ditzo en Europeesche overgegaan naar a.s.r. Ook de voormalige zorgverzekeringen van De Amersfoortse worden nu onder het a.s.r-merk aangeboden. De voormalige Ditzo zorgverzekeringen zijn nu op de a.s.r-website herkenbaar aan het blauwe icoontje ‘ik kies zelf’. Er zijn twee ‘ik kies zelf-zorgverzekeringen’. Maar daarnaast zijn er ook nog twee gewone a.s.r-zorgverzekeringen: de Ruime Keuze naturapolis en de Eigen Keuze restitutiepolis.

Via de vergelijker hieronder kun je zelf een premievergelijking voor 2024 maken en een zorgverzekering afsluiten.

Static Template

De a.s.r Ik-kies-zelf zorgverzekeringen

Bij de a.s.r Ik-kies-zelf zorgverzekeringen heb je keuze uit een naturapolis Goede Keuze en de combinatiepolis Vrije Keuze. Met de Ik kies zelf Goede Keuze natura zorgverzekering regel je al je zaken online. In de zorgzoeker kun je zien met welke zorgverleners asr voor de Ik-kies-zelf zorgverzekeringen een contract heeft. Op de site staat ook een vergoedingenoverzicht en je kunt er alle polisvoorwaarden nalezen.

Zorg door een gecontracteerde zorgverlener wordt volledig vergoed. Ga je voor een behandeling naar een zorgverlener die geen contract heeft met a.s.r. Ik kies Zelf Goede Keuze? Dan krijg je maximaal 75 procent van je zorgkosten terug. De rest moet je zelf bijbetalen.

De premie van de Ik-kies-zelf Goede Keuze zorgverzekering is € 141,50 per maand bij een wettelijk verplicht eigen risico van 385 euro per jaar. Bereken jouw premie voor de Ik Kies Zelf zorgverzekering van a.s.r. Bekijk zelf alle productinformatie over de a.s.r Ik kies zelf zorgverzekeringen. Op de site vind je ook een overzicht met alle zorgvergoedingen.

ASR zorgverzekering: a.s.r Ik-kies-zelf Vrije Keuze combinatiepolis

ASR biedt in 2024 ook de Ik kies zelf Vrije Keuze combinatiepolis aan. Die kost 158,95 euro per maand premie bij een wettelijk verplicht eigen risico van 385 euro. Een combinatiepolis houdt in dat vrijwel alle zorg volledig vergoed wordt, ongeacht of je behandelaar een contract heeft met a.s.r of niet. Alleen zijn daar wel een paar uitzonderingen op. In onderstaande gevallen krijg je je rekening maar voor een deel vergoed als je naar een zorgverlener gaat die geen contract heeft met a.s.r. Ik Kies Zelf.

 • Geestelijke gezondheidszorg, maximaal 85% van het gemiddeld gecontracteerde tarief.
 • Zelfstandige behandelcentra, maximaal 80% van het gemiddeld gecontracteerde tarief.
 • Wijkverpleging, maximaal 75% van het wettelijk vastgestelde tarief.

In die gevallen moet je met de a.s.r Ik kies Zelf Vrije Keuze combinatiepolis een deel van de rekening zelf betalen als je met een asr zorgverzekering naar een zorgverlener zonder contract gaat. Bij het gemiddeld gecontracteerde tarief bedoelen zorgverzekeraars het bedrag dat ze voor die zorg gemiddeld kwijt zijn bij zorgverleners met wie ze wel een contract hebben. Jij krijgt daar dan 75, 80 of 85 procent van, net waar je recht op hebt. De rest moet je dus zelf betalen.

Aanvullende zorgverzekeringen bij de Ik kies Zelf-zorgverzekeringen van a.s.r

Bij zowel de Ik Kies Zelf Goede Keuze als de Ik Kies Zelf Vrij Keuze basisverzekering kun je drie aanvullende zorgverzekeringen afsluiten. Die heten ZorgBasis, ZorgGoed en ZorgBeter. ZorgGoed heette voorheen nog ZorgBewust.

De aanvullende zorgpolis ZorgBasis vergoedt 3 behandelingen bij de fysiotherapeut, 100 euro voor anticonceptie per jaar. De volledige eigen bijdrage bij kraamzorg en bevalling is in 2024 geschrapt. Wel krijg je 150 euro vergoeding voor vervangende mantelzorg. De premie van de ZorgBasis-verzekering is 4,25 euro per maand.

De aanvullende polis ZorgGoed is iets uitgebreider en vergoedt 9 behandelingen bij de fysiotherapeut, een online gezondheidscheck, 600 euro per jaar voor vervangende mantelzorg, 100 euro voor de eigen bijdrage bij kraamzorg en biedt ook een kraampakket. Tenslotte wordt 75 procent van de kosten van leefstijlcoaching gedekt met een maximum van 200 euro per jaar. Anticonceptie wordt tot 100 euro vergoed net als vaccinaties voor het buitenland. De premie voor deze aanvullende zorgverzekering van asr is 10,25 euro per maand. De ZorgGoed-verzekering heeft wat andere vergoedingen dan de ZorgBewust-polis uit 2023, dus let daar even goed op als je die aanvullende verzekering vorig jaar had.

De meest uitgebreide aanvullende zorgverzekering is de ZorgBeter-polis. Ook die is in 2024 inhoudelijk veranderd ten opzichte van 2023. ZorgBeter vergoedt:

 • 12 behandelingen voor fysiotherapie,
 • geeft 125 euro per jaar voor de eigen bijdrage aan kraamzorg
 • 100 euro per jaar aan kosten voor anticonceptie
 • 100 euro per jaar voor vaccinaties buitenland
 • 75 procent van de kosten tot maximaal 500 euro voor de tooptijd van de polis voor orthodontie bij kinderen tot 18 jaar.
 • 75 procent tot een maximum van 60 euro per 2 jaar voor gehoorbescherming
 • 75 procent tot 300 euro per jaar voor leefstijlcoaching
 • 350 euro per jaar voor een monalzorgmakelaar.
 • 250 euro per jaar voor de eigen bijdrage voor poliklinische bevalling.

De premie voor deze aanvullende asr zorgverzekering is 17,95 euro per maand. Bekijk alle vergoedingen, polisvoorwaarden en premies op de site van a.s.r, want die zijn leidend.

Tandartsverzekeringen a.s.r Ik-kies-zelf zorgverzekering

Voor kosten voor tandzorg en orthodontie kun je je a.s.r Ik-kies-zelf-zorgverzekering uitbreiden met een tandartsverzekering. A.s.r Ik-Kies-Zelf biedt keuze uit drie tandartsverzekeringen: TandBewust, TandGoed en TandBeter.

Bij de TandBewust-polis worden controles, vullingen, verdovingen en mondhygiëne voor maximaal 75 procent vergoed. De totale vergoeding is maximaal 250 euro per kalenderjaar. De premie voor de TandBewust-polis is 9,95 euro per maand.

De TandGoed-polis biedt hetzelfde pakket als de TandBewust-verzekering, maar vergoedt ook röntgenfoto’s, kronen, bruggen en tandvleesbehandelingen. De vergoeding bedraagt maximaal 75 procent van de kosten met een maximum van 250 euro per jaar. Daarvoor betaal je 12,75 euro premie per maand.

De meest uitgebreide tandartsverzekering bij de Ik-Kies-Zelf-zorgverzekering is de TandBeter-verzekering. Die kost 16,75 euro per maand aan premie. Met de TandBeter tandartsverzekering worden controles, vullingen, verdovingen, mondhygiëne, foto’s, kronen, bruggen en een tandvleesbehandeling volledig vergoed, met een maximum van 250 euro per kalenderjaar.

Extra opties bij de Ik Kies Zelf-zorgverzekeringen

Ook met de aanvullende zorgverzekeringen en de tandartsverzekeringen is nog niet alle zorg gedekt. Daarom kun je de Ik Kies Zelf-zorgverzekeringen ook uitbreiden met losse modules voor spoedeisende zorg in het buitenland, brillen & lenzen en een ongevallendekking.

Met de Buitenland-module is spoedeisende zorg over de hele wereld gedekt voor 1,75 euro per maand. Bij de Brillen en lenzen-module kun je eens per jaar 100 euro korting krijgen op brillen en lenzen, mits je die koopt bij Pearle of Eyewish opticiens. De premie voor de brillen-en-lenzen-module is 3,75 euro per maand. En met de Ongevallendekking Fysio & Tand zijn medische kosten na een ongeval tot 10.000 euro gedekt. Deze dekking krijg je standaard bij je basisverzekering.

Basisverzekeringen van a.s.r

Naast de Ik kies zelf-zorgverzekeringen van voorheen Ditzo biedt a.s.r ook nog de ‘eigen’ zorgverzekeringen aan. Bij de basisverzekeringen kun je kiezen uit de Ruime Keuze naturapolis en de Eigen Keuze restitutiepolis. Bij de a.s.r Ruime Keuze naturapolis krijg je je rekening volledig vergoed als je naar een zorgverlener gaat met wie ASR een contract heeft. De rekening gaat in dat geval rechtstreeks naar ASR, dus je hoeft nooit iets voor te schieten. ASR zegt met meer dan 40.000 zorgverleners een contract te hebben en je kunt zelf je huisarts en ziekenhuis kiezen.

Ga je naar een zorgverlener met wie ASR geen contract heeft, dan krijg je maar maximaal 85 procent van het gemiddelde tarief vergoed dat ASR betaalt aan zorgverleners met wie het wel een contract heeft. Die vergoeding is hoger dan bij de Ik kies Zelf Goede Keuze-polis. De rest moet je zelf bijbetalen. Met welke zorgverleners ASR een contract heeft, staat in de zorgzoeker.

De premie van die ASR Ruime Keuze naturaverzekering is in 2024 € 149,95 euro per maand bij een wettelijk verplicht eigen risico van 385 euro per jaar. Kies je voor het hoogste eigen risico van 885 euro per jaar, dan daalt de premie.

ASR Eigen Keuze zorgverzekering: volledig vrije zorgkeuze

Daarnaast heeft ASR nog de Eigen Keuze zorgverzekering. Dit is een restitutiepolis waarbij je volledig vrije zorgkeuze hebt. Je hoeft alleen nog een deel van de rekening zelf te betalen als de zorgverlener onredelijk hoge zorgkosten rekent. Dan mogen zorgverzekeraars van de wet niet eens de rekening volledig betalen. Er zijn nog maar weinig zorgverzekeraars die een volledige vrije zorgkeuze bieden. De premie van de ASR Eigen Keuze zorgverzekering is 170,95 euro per maand.

ASR is nog een van de weinige zorgverzekeraars die in 2024 een restitutiepolis aanbieden. Veel andere zorgverzekeraars, zoals CZ, hebben hun restitutiepolis omgezet in een combinatiepolis. Met die polissen krijg je in de meeste gevallen je zorgkosten vergoed, behalve als je voor wijkverpleging of GGZ-zorg een beroep doet op een zorgverlener met wie de verzekeraar geen contract heeft. In dat geval moet je een deel van de zorgkosten zelf betalen. Maar bij een restitutieverzekering worden ook in die gevallen je rekeningen helemaal vergoed. Daardoor hebben zorgverzekeraars minder sturing op de zorgkosten, waardoor de premie voor een restitutiepolis doorgaans hoger is.

Bereken je premie van de ASR zorgverzekering, bekijk de polisvoorwaarden van de a.s.r zorgverzekering of vergelijk eerst de premies en voorwaarden van andere zorgverzekeringen. Premies en voorwaarden op de site van ASR zijn leidend.

Aanvullende verzekeringen van ASR

Ook de eigen zorgverzekeringen van a.s.r kun je uitbreiden met een van de drie aanvullende zorgverzekeringen aan. Start, Extra en Uitgebreid. De aanvullende zorgverzekering Start kost 13,50 euro per maand en vergoedt onder meer 9 behandelingen voor fysiotherapie. Spoedeisende zorg in Europa wordt volledig vergoed en alternatieve geneeswijzen worden tot 100 euro per jaar gedekt. Ook geboortezorg wordt volledig vergoed.

De premie van de Extra aanvullende zorgverzekering is 32,50 euro per maand. Daarvoor mag je dan maximaal 15 keer per jaar naar de fysiotherapeut, is spoedeisende zorg in Europa volledig gedekt en mag je maximaal 250 euro per jaar aan alternatieve zorg declareren. Orthodontiekosten worden in het eerste jaar voor 80 procent vergoed tot maximaal 500 euro en vanaf het tweede jaar tot maximaal duizend euro.

De ASR Uitgebreid aanvullende verzekering vergoedt 21 behandelingen bij de fysiotherapeut, geeft 100 procent vergoeding voor spoedeisende zorg wereldwijd en tot 500 euro per jaar aan vergoeding voor alternatieve geneeswijzen. Orthodontiekosten worden in het eerste jaar voor 80 procent vergoed tot maximaal 500 euro en vanaf het tweede jaar tot maximaal 2000 euro. Deze polis kost 50,50 euro premie per maand.

Geboortezorg en bij alle drie de aanvullende verzekeringen volledig vergoed. Lees meer over nut en noodzaak van aanvullende zorgverzekeringen.

De tandartsverzekeringen van a.s.r

Bij a.s.r kun je kiezen uit drie tandartsverzekeringen: Tandarts Start, Tandarts Extra en Tandarts Uitgebreid. De premies voor de tandartsverzekeringen zijn respectievelijk € 17,-, € 27,75 en € 35,50. Doe zelf een premieberekening op de site van ASR want wellicht krijg je korting via een zorgcollectief.

Tandarts Start geeft een volledige vergoeding voor controles, vullingen, verdovingen en mondhygiëne. Van de kosten voor foto’s, kronen, bruggen en tandvleesbehandelingen wordt 75 procent vergoed. De maximale vergoeding per kalenderjaar is 250 euro. Per maand betaal je 17 euro aan premie.

De Tandarts Extra verzekering biedt dezelfde dekking, maar vergoedt maximaal 500 euro per kalenderjaar. De premie hiervoor bedraagt 27,75 euro per maand. De meest uitgebreide tandartsverzekering van a.s.r is de Tandarts Uitgebreid verzekering. Die keert jaarlijks maximaal 750 euro uit. Deze polis kost 35,50 euro per maand premie.

Ook hier geldt: lees eerst de polisvoorwaarden voordat je een zorgverzekering van a.s.r afsluit. Premies, polisvoorwaarden en vergoedingen op de site van a.s.r zijn leidend. Bekijk het overzicht van de zorgverzekering van a.s.r en sluit online af.

A.s.r zorgverzekeringen vergelijken

Vergelijk de a,s.r zorgverzekeringen met andere zorgverzekeringen in 2024. Vul in de vergelijker hieronder de gevraagde gegevens in en klik op ‘Vergelijk zorgverzekeringen’. In het volgende scherm kunt aanvullende zorgverzekeringen en uw eigen risico selecteren.

Mis nooit meer een bericht. Meld je hieronder aan voor onze gratis nieuwsbrief en volg ons op Facebook.

Privacy
3/5 - (6 stemmen)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.