Ga naar de inhoud

Overstappen van zorgverzekering minder populair

Dit jaar zijn er minder overstappers van zorgverzekering dan vorig jaar. Dit blijkt uit onderzoek van NIVEL, Nederlands instituut onderzoek van de gezondheidszorg.

In 2014 stapte acht procent over van zorgverzekering en in 2013 was dat tien procent. De belangrijkste reden om over te stappen was het besparen op de premie en de tweede belangrijke reden de keuzevrijheid.

Lage premie en keuzevrijheid

De twee belangrijkste redenen voor het overstappen van zorgverzekering zijn een lage premie en keuzevrijheid. 61 procent van de Nederlandse bevolking geeft aan dat de premiehoogte sterk mee speelt in de keuze voor een zorgverzekering en 64 procent vindt de keuzevrijheid belangrijk. Bovendien wil men graag een betaalbare premie én keuzevrijheid.

Ouderen wisselen het minst van zorgverzekering

Uit het onderzoek komt naar voren dat ouderen het minst wisselen van zorgverzekering. Ouderen verkeren in minder goede gezondheid dan jongeren en voelen zich belemmerd om over te stappen. Jongeren van 18 tot 39 stappen het vaakst over: veertien procent stapte over naar een andere zorgverzekering voor 2014. Van de ouderen (65 en ouder) bedroeg dat percentage slechts twee procent. Blijkbaar wisselen jongeren makkelijker van zorgverzekering. Zij hebben minder zorg nodig en vinden de premiehoogte belangrijker dan ouderen. Ouderen hebben meer kwaaltjes en vinden de inhoud van de zorgverzekering belangrijker. Zij stappen daardoor minder snel over van zorgverzekering omdat ze bang zijn dat de nieuwe zorgverzekeraar hun behandeling niet vergoed.

Minder aanvullende zorgverzekeringen

De afgelopen zeven jaar is het aantal personen dat overstapte naar een andere aanvullende zorgverzekering met tien procentpunt gedaald. In 2006 stapte 97 procent over van aanvullende verzekering en in 2013 bedroeg dat percentage 87 procent. Dit jaar zal het percentage zelfs dalen naar 85 procent. Ruim tweederde van de Nederlandse bevolking vindt de aanvullende zorgverzekering overbodig, omdat zij deze nauwelijks gebruiken. Bovendien vindt bijna de helft de aanvullende verzekering te duur.

Dit onderzoek werd gehouden door het NIVEL onder 810 panelleden uit het Consumentenpanel Gezondheidszorg.

5/5 - (2 stemmen)