Hogere zorgpremie DSW in 2021

De zorgpremie 2021 stijgt bij zorgverzekeraar DSW met 6,50 euro per maand naar 124,50 per maand. Die stijging is, net als in 2020, het dubbele van wat het kabinet op Prinsjesdag verwacht had. DSW is, traditioneel op de vierde dinsdag in september, de eerste zorgverzekeraar die haar premies bekendmaakt en geeft doorgaans een goede indicatie wat de andere zorgverzekeraars doen.

DSW zorgverzekering en DSW zorgpremie

De inkt van de Miljoenennota is nog nauwelijks droog of de eerste gaten worden er al in geschoten. Het kabinet gaf met Prinsjesdag aan te verwachten dat de gemiddelde zorgpremie in 2021 ongeveer met 3 euro zou stijgen. Die stijging is even hoog als in 2020.

Bij DSW gaat de zorgpremie 2021 dus 6,50 euro per maand omhoog. De jaarpremie komt daardoor uit op 1494 euro per jaar tegen 1416 euro in 2020.

Zorgkosten stijgen harder

In 2019 kon DSW de stijging van de zorgpremie nog beperken tot 4,50 per maand. Maar dat gaat niet meer lukken. Volgens directeur Aad de Groot van DSW zijn er diverse oorzaken voor de stijging van de zorgpremie van 2021. Het grootste deel van de premiestijging in 2021, 4,50 euro om precies te zijn, komt door loon- en prijsstijgingen in de zorg en het gebruik van innovatieve, specialistische geneesmiddelen.

Daarnaast heeft DSW in 2021 minder geld uit de reserves halen om de premiestijging te dempen. Dat verklaart de overige 2 euro premiestijging.

Beperkte invloed van coronavirus op stijging zorgkosten

Het coronavirus heeft vooralsnog heel weinig invloed op de premiestijging, aldus de zorgverzekeraar. De uitgaven aan covid-19-gerelateerde zorg werden gecompenseerd door het fors ingezakte reguliere beroep op de zorg. Onduidelijk is nog hoe de zorgkosten zich in 2021 gaan ontwikkelen.

Bodem van zorgreserves komt in zicht

DSW en ook andere zorgverzekeraars roepen al jaren dat de reserves niet onuitputtelijk zijn. Er komt een moment dat de reserves aan een ondergrens zitten, waarna de premies hard zullen stijgen, aldus de topmannen van de grote zorgverzekeraars.

DSW is de afgelopen jaren uitgegroeid tot de grootste zorgverzekeraar van de kleintjes. De premie van de zorgverzekeraar zonder winstoogmerk geldt al jaren als richtinggevend voor wat de andere zorgverzekeraars met hun premie gaan doen. Zij komen pas op z’n vroegst in de tweede helft van oktober met hun zorgpremies voor 2021. Uiterlijk 12 november moeten alle zorgverzekeraars hun premies bekendgemaakt hebben. Daarna hebben consumenten tot en met 31 december de tijd om hun oude zorgverzekering op te zeggen. Uiterlijk 31 januari 2021 moet je bij een nieuwe zorgverzekeraar zijn aangesloten.

Eigenzinnige zorgverzekeraar

De zorgverzekeraar uit Schiedam is ook een eigenzinnige verzekeraar. Zo heeft DSW er altijd bewust voor gekozen om geen collectieve zorgverzekering aan te bieden. De premiekorting van de een gaat ten koste van een premiestijging voor de ander, was altijd de verklaring. En uit protest tegen de hoogte van het wettelijk verplichte eigen risico in de zorg heeft DSW dat eigen risico al jaren met een tientje symbolisch verlaagd naar 375 euro per jaar. De zorgverzekeraar komt overigens pas op een later tijdstip met de premies voor aanvullende zorgverzekeringen.

Bekijk ons overzicht aan zorgpremies om te zien hoe de premies bij andere zorgverzekeraars zich ontwikkelen.

Deel dit met je vrienden!