Ga naar de inhoud

Hogere zorgpremie DSW in 2024: 149 euro per maand

De zorgpremie van zorgverzekeraar DSW stijgt in 2024 met 11,50 euro naar 149 euro per maand. Dat komt neer op een zorgpremie van 1788 euro per jaar. Dat is voor de zorgpremie van DSW de grootste stijging sinds de invoering van het huidige zorgstelsel in 2006

Directeur Aad de Groot van DSW Zorgverzekeraar © DSW Zorgverzekeraar
Directeur Aad de Groot van DSW Zorgverzekeraar © DSW Zorgverzekeraar

DSW is traditioneel de eerste zorgverzekeraar die, meestal kort na Prinsjesdag, haar premies bekendmaakt. De premie van DSW geeft doorgaans een goede indicatie wat de andere zorgverzekeraars doen.

Het kabinet gaf met Prinsjesdag aan te verwachten dat de zorgpremie in 2024 met gemiddeld 12 euro per maand zal stijgen. De stijging van de zorgpremie van DSW valt dus binnen dat gemiddelde. De jaarpremie van de DSW zorgverzekering komt in 2024 uit op 1788 euro per jaar. In 2023 was dat nog 1650 euro per jaar. In 2022 bedroef de jaarpremie van DSW zorgverzekeringen nog 1533 euro.

Zorgkosten stijgen door hogere lonen en meer vraag naar zorg

Net als alle zorgverzekeraars heeft DSW in 2023 en 2024 te maken met stijgende zorgkosten. DSW geeft als belangrijkste reden voor de gestegen zorgpremie de gestegen loonkosten voor het zorgpersoneel en de grotere vraag naar zorg. In het verleden kon DSW de premiestijging nog dempen door de inzet van de eigen reserves, maar dat is voor 2024 niet meer mogelijk.

Bodem van zorgreserves komt in zicht

DSW en ook andere zorgverzekeraars roepen al jaren dat de reserves niet onuitputtelijk zijn. Er komt een moment dat de reserves aan een ondergrens zitten, waarna de premies hard zullen stijgen, aldus de topmannen van de grote zorgverzekeraars. In 2022 kon DSW nog een bedrag van 51 euro per verzekerde uit de reserves halen om de premiestijging te dempen. In 2023 was dat nog maar 24 euro per verzekerde.

Premie zorgverzekering DSW doorgaans richtinggevend

DSW is de afgelopen jaren uitgegroeid tot de grootste zorgverzekeraar van de kleintjes. De premie van de zorgverzekeraar zonder winstoogmerk geldt al jaren als richtinggevend voor wat de andere zorgverzekeraars met hun premie gaan doen. Zij komen pas op z’n vroegst in de tweede helft van oktober met hun zorgpremies voor 2024. Uiterlijk 12 november moeten alle zorgverzekeraars hun premies bekendgemaakt hebben. Daarna hebben consumenten tot en met 31 december de tijd om hun oude zorgverzekering op te zeggen. Uiterlijk 31 januari 2024 moet je bij een nieuwe zorgverzekeraar zijn aangesloten.

Eigenzinnige zorgverzekeraar

De zorgverzekeraar uit Schiedam is ook een eigenzinnige verzekeraar. Zo heeft DSW er altijd bewust voor gekozen om geen collectieve zorgverzekering aan te bieden. De premiekorting van de een gaat ten koste van een premiestijging voor de ander, was altijd de verklaring. Sinds 2023 mogen zorgverzekeraars overigens geen korting meer geven op collectieve zorgverzekeringen.

En uit protest tegen de hoogte van het wettelijk verplichte eigen risico in de zorgvan 385 euro per jaar heeft DSW dat eigen risico al jaren met een tientje symbolisch met 10 euro verlaagd naar 375 euro per jaar. Dat gebeurt ook in 2024 weer.

Zorg veranderen om premiestijging om te buigen

Om de almaar stijgende premies van zorgverzekeringen een halt toe te roepen, wil DSW-directeur De Groot dat de financiering van de zorg drastisch verandert. Nu nog worden ziekenhuizen betaald per behandeling. Dat geeft volgens hem een ‘perverse prikkel’ om zoveel mogelijk behandelingen uit te voeren. Ziekenhuizen die veel aan preventie doen, krijgen daarvoor dus niet beloond, terwijl preventie belangrijk is om te voorkomen dat mensen ziek worden. De Groot wil ziekenhuizen daarom financieren via meerjarige beschikbaarheids- en budgetbekostiging.

Ook wil hij veel meer samenwerken met partijen buiten de zorg, zoals woningcorporaties om de leefomgeving van mensen te verbeteren. Dat zou moeten leiden tot een gezondere levensstijl en minder ziekte.

Tenslotte pleit DSW er voor om 2 voorkeurs zorgverzekeraars zorgcontracten per regio af te laten sluiten. Zij kunnen dan het beste aansluiten bij regionale plannen. De andere zorgverzekeraars zouden dan die contracten moeten volgen.

Zorgpremie InTwente ook omhoog naar 149 euro

Ook bij regionale zorgverzekeraar InTwente gaat de zorgpremie in 2024 omhoog naar 149 euro per maand. InTwente is een onderdeel van DSW. In 2023 bedroeg de zorgpremie van InTwenthe 137,50. Net als DSW hanteert InTwente een lager verplicht eigen risico van 375 euro per jaar. Ook in 2024 biedt InTwente een combinatiepolis aan. Daarnaast kun je kiezen uit 4 aanvullende zorgverzekeringen.

Bekijk ons overzicht aan zorgpremies om te zien hoe de premies bij andere zorgverzekeraars zich ontwikkelen. Vergelijk hieronder zorgverzekeringen:

Static Template

Mis nooit meer een bericht. Meld je hieronder aan voor onze gratis nieuwsbrief en volg ons op Facebook.

Privacy
5/5 - (4 stemmen)