Ga naar de inhoud

Budgetpolis met zorgsturing populair bij zorgverzekeraars

Steeds meer zorgverzekeraars sturen hun klanten naar gecontracteerde zorgverleners. Vooral Univé Zekur, Zilveren Kruis Achmea Beter Af Selectief en Menzis BudgetBewust doen dit. “Unive Zekur bestaat al een aantal jaren en bij deze verzekering kon je altijd al maar naar zo’n 16 ziekenhuizen. Maar nu hebben Zilveren Kruis Achmea en Menzis ook in hun budgetpolissen zorgsturing. Zo kan je bij de Beter Af selectief Polis maar bij 31 ziekenhuizen terecht, zonder dat het je extra geld kost. Wat dat betreft gaan we steeds meer de VS achterna,” aldus Erik Hordijk van Verzekeringssite.

Zorgsturing

In totaal zijn er in Nederland zo’n 350 ziekenhuizen. Bij Menzis BudgetBewust heeft een verzekerde voor 11 veelvoorkomende ziekenhuisbehandelingen alleen keuze uit een zogenoemd Topzorg-ziekenhuis. De klant heeft dus wel keuze, maar deze is beperkter. Mocht een klant er toch voor kiezen om niet naar een Topzorg ziekenhuis te gaan dan krijgt hij maar 60% van de geldende tarieven vergoedt. Een goedkope zorgverzekering kan dan ineens veel duurder uitpakken. Bij Zilveren Kruis Achmea Beter Af Selectief polis en TakeCareNow! van Agis (die in 2015 niet meer worden aangeboden) kan een klant bij zo’n 31 ziekenhuizen terecht voor planbare zorg. Denk dan bijvoorbeeld aan een staaroperatie of borstkankerzorg. Gaat de klant naar een niet-gecontracteerde zorgverlener dan ontvangt hij een vergoeding van 70% van het gemiddelde Achmea-tarief.

Klanten kunnen bij Univé Zekur voor planbare zorg maar bij 16 ziekenhuizen terecht. Gaan ze toch naar een niet-gecontracteerd ziekenhuis, moeten ze 20% van de rekening zelf betalen (tot maximaal € 500,- per verzekerde per kalenderjaar). Bij spoedeisende zorg kunnen verzekerden overal terecht zonder bijbetaling.

Zorgakkoord over kostenbesparingen

De budgetpolissen zijn een gevolg van het zorgakkoord dat de zorgverzekeraars met minister Schippers van Volksgezondheid hebben gesloten. Daarin hebben ze afgesproken om de groei in de zorg tegen te gaan door afspraken te maken met zorgverleners over de prijs. Dit betekent dat wanneer een patiënt niet naar een gecontracteerde zorgverlener gaat, hij een gedeelte van de kosten zelf moet betalen. Zorgverzekeraars moeten op hun websites duidelijk melden welke zorgaanbieder wel en welke niet is gecontracteerd, evenals de hoogte van de vergoeding.

En er is nog een ander nadeel. Tal van kleine behandelcentra hebben niet met alle verzekeraars een contract. Daardoor kunnen patiënten lang niet altijd naar de arts van hun keuze. De vraag is wat deze kleine behandelcentra kunnen inbrengen tegen de grote zorgverzekeraars. Het consumentenprogramma Tros-Radar besteedt vanavond aandacht aan deze kwestie.

Zorgverzekering vergelijken

“Met deze selectiefpolissen richten zorgverzekeraars zich op prijsbewuste en gezonde mensen waarvoor het niet zoveel uitmaakt naar welke zorgverlener ze gaan. Voor deze mensen is een budgetvariant misschien een goede optie. Toch is het belangrijk om goed te vergelijken, want er zijn ook nog steeds goedkope zorgverzekeringen zonder al te veel sturing zoals Ik kies zelf van a,s,r, OHRA,” aldus Erik Hordijk.

Gaan we de VS achterna?

Hordijk ziet ook langzamerhand in Nederland ‘Amerikaanse toestanden’ in de zorg ontstaan. “Iedereen kent de Hollywood films over arme Amerikanen die geen ziekenhuisbehandeling kunnen betalen, omdat ze geen zorgverzekering hebben. Doordat Amerika zoveel onverzekerden had, schoten de prijzen in de zorg omhoog. Daarom zijn veel Amerikaanse verzekeraars al in de jaren negentig gestart met brede zorgsturing, ook wel ‘managed care’ genoemd. Dit houdt onder ander in dat  mensen dan alleen bij gecontracteerde zorgverleners terecht kunnen, maar ook dat er meer nadruk kwam op preventieve zorg en hogere eisen gesteld werden aan de gecontracteerde zorgverleners. Dit eerste zien we nu ook steeds meer terug in het Nederlandse zorgstelsel. Met de komst van de selectiefpolissen kunnen mensen ook niet meer overal terecht voor zorg, of ze moeten een gedeelte zelf betalen. Ons zorgstelsel gaat hierdoor toch ook wel wat meer op het Amerikaanse stelsel lijken.”

Mis nooit meer een bericht. Meld je hieronder aan voor onze gratis nieuwsbrief en volg ons op Facebook.

Privacy
5/5 - (1 stemmen)