Premies rechtsbijstandverzekering lopen sterk uiteen

Een rechtsbijstandverzekering biedt uitkomst als u te maken krijgt met juridische geschillen over wonen, werk en consumentenzaken. Maar kijk voor het afsluiten van een rechtsbijstandverzekering goed rond, want de premies verschillen enorm. En vergelijk zelf rechtsbijstandverzekeringen. Immers, de beste rechtsbijstandverzekering uit de tests hoeft niet voor u de meest passende rechtsbijstandverzekering te zijn.

Het inschakelen van juridische hulp is niet goedkoop, met name als het conflict een langdurige kwestie blijkt te zijn. Bureau Moneyview deed in mei 2011 uitgebreid onderzoek naar rechtsbijstandverzekeringen. Uit dat onderzoek blijkt dat in 2008 bijna 48 procent van de huishoudens een rechtsbijstandverzekering had, vijf procent meer dan in 2006. Met name gezinnen met kinderen tot achttien jaar sluiten het vaakst (58%) een rechtsbijstandverzekering af. Onder alleenstaanden tot 35 jaar voelt slechts dertig procent behoefte om een rechtsbijstandverzekering af te sluiten.

Rechtsbijstandverzekering, prepaid rechtsbijstand of elders verzekerd

Mensen die zich niet verzekeren voor rechtsbijstand kiezen daar om uiteenlopende redenen voor. Soms is rechtsbijstand verzekerd via een vakbond en soms biedt ook de autoverzekering rechtsbijstand voor verkeerskwesties. Huizenbezitters kunnen weer bij Vereniging Eigen Huis terecht voor rechtsbijstand voor woonzaken.

Relatief nieuw is prepaid rechtsbijstand. Je betaalt voor deze rechtshulp on demand eenmalig een vast bedrag voor juridische hulp in een specifiek geval. Dat kan ook nog als er al een conflict speelt. Een gewone rechtsbijstandverzekering biedt juist geen hulp bij problemen die er al waren toen je de verzekering afsloot. Maar bij rechtsbijstand on demand is de juridische hulp weer beperkter dan een rechtsbijstandverzekering biedt. De premie van een rechtsbijstandverzekering is moet je echter maandelijks betalen, terwijl je bij prepaid rechtsbijstand in een keer afrekent.

Beste aanbieders rechtsbijstandverzekering

Het bureau keek ook naar de prijs voor een rechtsbijstandverzekering met basisdekking, de prijs bij rechtsbijstandverzekeringen met een complete dekking en de kwaliteit. In de eerste categorie scoorden onder meer de rechtsbijstandverzekering van SNS Bank, Univé (Budgetpakket) Verzekeruzelf het hoogst. Bij de complete rechtsbijstandverzekeringen scoorden Univé met het Optimaalpakket en Verzekeruzelf het hoogst.

Bij de kwaliteit viel de keuze op de rechtsbijstandverzekering van Centraal Beheer, FBTO, Nationale Nederlanden, het Optimaalpakket van Univé en Avéro Achmea. De rechtsbijstandverzekering van ABN Amro scoorde in het onderzoek van Moneyview in 2015 vijf sterren op voorwaarden. Deze rechtsbijstandverzekering was in 2019 beste uit de test bij de Consumentenbond. Tip: kijk ook even naar de rechtsbijstandverzekering van Inshared, Ohra, Aegon en Ditzo. Lees ook: Wat is de beste verzekering?

Grote premieverschillen rechtsbijstandverzekeringen

Bij de rechtsbijstandverzekeringen met een basisdekking liep de premie uiteen van 116 tot 242 euro per jaar (exclusief eventuele pakketkortingen). Bij de rechtsbijstandverzekeringen met een complete dekking lag de premie tussen de 157 en 286 euro per jaar.

Marktverdeling rechtsbijstandverzekeringen

De markt voor rechtsbijstandverzekeringen wordt gedomineerd door vier spelers die samen meer dan 65 procent van de markt in handen hebben. DAS Rechtsbijstand is de grootste speler met een marktaandeel van 26 procent. Arag en Interpolis volgen met elk een marktaandeel van rond de 16 procent. Achmea heeft een marktaandeel van bijna negen procent.

Deel dit met je vrienden!