Ga naar de inhoud

Annuleringsverzekeringen: Waar moet je op letten?

Een annuleringsverzekering afsluiten? Let dan goed op, want de verschillen in premies van annuleringsverzekeringen verschillen aanzienlijk, blijkt uit onderzoek van bureau Moneyview. Waarom zou je een annuleringsverzekering afsluiten?

Laatst gewijzigd 19 maart 2024.

De uitbraak van het coronavirus Covid-19 heeft het nut van een annuleringsverzekering weer bewezen. Wat zijn nu de beste annuleringsverzekeringen? © Butti S /Pixabay
De uitbraak van het coronavirus Covid-19 heeft het nut van een annuleringsverzekering weer bewezen. Wat zijn nu de beste annuleringsverzekeringen? © Butti S /Pixabay

Er blijkt nogal wat onwetendheid te heersten over annuleringsverzekeringen. Veel mensen weten niet dat je een annuleringsverzekering alleen kunt afsluiten bij het boeken van je reis of kort daarna. Driekwart van de annuleringsverzekeringen eist dat een annuleringsverzekering binnen zeven dagen na het boeken van de reis afgesloten moet zijn, blijkt uit onderzoek van Moneyview in 2022.

Is een annuleringsverzekering afsluiten nodig?

Voor een annuleringsverzekering geldt hetzelfde als voor alle andere verzekeringen. Een annuleringsverzekering afsluiten doe je alleen als je de kosten voor schade niet zelf kunt dragen. Voor een weekendje weg zul je waarschijnlijk geen annuleringsverzekering afsluiten, maar voor een negentig dagen durende wereldcruise waarschijnlijk wel. En ga je met een aantal gezinnen op vakantie of met een groep op reis, dan kan het ook zinvol zijn om het afsluiten van een annuleringsverzekering in elk geval te overwegen. Meer daarover lees je verderop in dit artikel. Zorg altijd wel dat je niet dubbel verzekerd bent, via bijvoorbeeld je reisverzekering.

Waar kun je een annuleringsverzekering afsluiten?

De dekking van annuleringsverzekeringen loopt sterk uiteen. Er zijn ‘kale’ annuleringsverzekeringen en polissen met veel toeters en bellen. Bij die laatste categorie verzekeringen is meer gedekt of krijg je een hogere vergoeding, maar zijn de polissen ook doorgaans wat duurder. In mei 2023 wijdde het consumentenprogramma Tros Radar een item aan een nieuwe budget annuleringsverzekering van Aegon. Daarin werden elf specifieke ziektes genoemd die door de annuleringsverzekering gedekt werden. Wilde je om een andere reden je reis annuleren, dan viel dat niet onder de annuleringsverzekering. Lees dus voor het afsluiten van een annuleringsverzekering de polisvoorwaarden, check wat er gedekt wordt door de annuleringsverzekering en vergelijk de premies.

Elke reisverzekering kun je uitbreiden met een annuleringsverzekering. Maar lang niet alle verzekeraars bieden losse annuleringsverzekeringen aan. Vaak kun je alleen een annuleringsverzekering afsluiten als je bij dezelfde verzekeraar al een reisverzekering hebt lopen. OHRA, Centraal Beheer behoort tot de weinige verzekeraars bij wie je een losse annuleringsverzekering kunt afsluiten. Een kortlopende annuleringsverzekering afsluiten is handig als je niet zo vaak op reis gaat, maar net voor dat ene weekend weg of die ene vakantie een annuleringsverzekering wilt afsluiten.

Annuleringsverzekering afsluiten bij je reisverzekering

Bij onder meer Nationale Nederlanden en FBTO kun je alleen een annuleringsverzekering afsluiten als module van de doorlopende reisverzekering, als aanvullende dekking (vergelijkbaar met wintersportdekking bij de reisverzekering) of in combinatie met een reisverzekering.

Wat is de beste reisverzekering?

Moneyview onderzocht in 2023 doorlopende en kortlopende reisverzekeringen. De doorlopende reisverzekeringen met de beste prijs gingen naar de doorlopende reisverzekeringen van ABN Amro, Univé en AON. De vijf sterren voor het onderdeel polisvoorwaarden waren Allianz Global Assistance (Premium-variant), Anker en ANWB/Unigarant.

Wanneer keert een annuleringsverzekering uit?

Een annuleringsverzekering keert uit als je een geplande reis moet annuleren vanwege onvoorziene omstandigheden. Grofweg zijn er vier categorieën met redenen om te annuleren:
-medische en sociale redenen, zoals ziekte, zwangerschap en echtscheiding;
-schadetechnische redenen: je auto is gestolen of je geboekte accommodatie is verwoest.
-arbeids- of bedrijfstechnische redenen, zoals werkloosheid of een onverwachte nieuwe baan.
-overige redenen: je krijgt onverwachts een huurwoning toegewezen, je moet herexamen doen of het ministerie van Buitenlandse Zaken geeft voor jouw bestemming ineens een negatief reisadvies af.

Als je door deze oorzaken je vakantie moet annuleren, brengt de touroperator annuleringskosten in rekening. Die worden door de annuleringsverzekering vergoed. Als je al op vakantie bent en je moet je reis om een van deze redenen afbreken, dan keert de annuleringsverzekering de niet-genoten reisdagen uit.

Geldige redenen om te annuleren

Gedekte gebeurtenissen moeten in elk geval onverwacht en niet te voorzien zijn. De annuleringsverzekering keert onder meer uit bij werkloosheid, ziekte en overlijden van reizigers of overlijden van familieleden in de eerste, tweede en soms zelfs derde graad. Ook als je onverwacht een huurwoning toegewezen krijgt of als je na een periode van werkloosheid weer een baan vindt en je in je proeftijd op vakantie zou gaan, is dat een geldige reden om te annuleren. Ook bij ernstige schade aan je huis of bedrijf heb je vaak een geldige reden om te annuleren.

Maar let op: ontslag is niet bij alle annuleringsverzekeringen gedekt. Scheiding of beëindiging van het samenwonen is voor veel verzekeraars een geldige reden om uit te keren, maar niet alle annuleringsverzekeringen dekken dat.

Annuleren bij ziekte, overlijden of zwangerschap

Ook ernstige ziekte of overlijden van je huisdier of een onverwacht herexamen kan reden zijn om te annuleren, maar ook hier geldt; niet elke annuleringsverzekering dekt dit. Zwangerschap kan ook een geldige reden zijn om een reis te annuleren. Wordt de auto waarmee je op vakantie zou gaan, dertig dagen of korter voor vertrek gestolen of gaat-ie stuk, dan mag je eveneens annuleren. Al kun je natuurlijk ook even kijken of je met een huurauto op wintersport kunt gaan. Maar als je auto total loss raakt door grove schuld van jezelf, dan keert de verzekeraar niet uit. Als je visumaanvraag wordt afgewezen en je zonder visum het land niet in komt, mag je ook annuleren.

Annuleringsdekking bij overlijden familielid

Veel mensen denken dat een annuleringsverzekering altijd uitkeert als een familielid ernstig ziek wordt of overlijdt. Dat is niet zo. Verzekeraars kijken dan naar de zogeheten verwantschapsgraad. Als het gaat om een familielid in de eerste of tweede graad, dan keren vrijwel alle annuleringsverzekeringen uit. Eerstegraads familieleden zijn je partner, je kinderen, je ouders en schoonouders, je schoonzoons en je schoondochter. Tweedegraads familieleden zijn je broers en zussen, je kleinkinderen, je grootouders, je schoonzussen en zwagers. Ook stiefzussen en stiefbroers zijn tweedegraads familieleden.

Bij sommige annuleringsverzekeringen vallen ook vrienden en huisgenoten onder de dekking, maar check vooraf de polisvoorwaarden.

Problemen ontstaan meestal bij annuleringen vanwege ziekte of overlijden van vrienden of derdegraads familieleden. Dat zijn ooms en tantes, neven en nichten, overgrootouders en achterkleinkinderen. Slechts een kwart van de doorlopende reisverzekeringen met annuleringsverzekering biedt dekking in geval van overlijden, ernstige ziekte of ongeval van een familielid in de derde graad. Eveneens een kwart van de verzekeringen vergoedt nog wel een deel van de vakantie in geval van overlijden. De overgebleven helft heeft hier helemaal geen dekking voor.

Annulering bij overlijden van goede vriend meestal niet gedekt

Dat beeld wordt nog schrijnender als het gaat om familie in de vierde graad (zoals neven en nichten) of heel goede vrienden. Meer dan 60% van de onderzochte doorlopende annuleringsdekkingen bij de reisverzekeringen vergoedt geen annuleringskosten bij een ernstig ongeval, ziekte of overlijden van een familielid in de vierde graad of een goede vriend.

Aegon (Allrisk-variant) en Centraal Beheer behoren tot de weinige annuleringsverzekeringen die dit dekken. Bij Nationale Nederlanden, Unigarant, ANWB, ING, en ZLM Verzekeringen is alleen het overlijden van een goede vriend(in) een gedekte reden.

Annulering voor een een levensbedreigend ongeval of ernstige ziekte van een vriend of vriendin valt meestal niet onder jouw annuleringsverzekering. Bij veel verzekeraars ligt dus nog genoeg ruimte om de annuleringsdekking op dit gebied te verruimen, aldus de Moneyview-onderzoekers. Maar ja, om nou weg te blijven bij de begrafenis van je favoriete oom of overgrootmoeder, omdat je verzekering niet uitkeert…. Ook hier geldt dus weer: vergelijk polisvoorwaarden vooraf.

Annuleringsverzekering afsluiten met meerdere gezinnen of groepsreis

Er zijn nog een aantal bijzondere situaties waarin de annuleringsverzekering uitkeert. Maar let wel vooraf op de voorwaarden in de polis, want die kunnen per verzekeraar verschillen. Als je met een paar gezinnen op vakantie gaat, dan kan dat onder de dekking van de annuleringsverzekering vallen. Als één gezin dan om een geldige reden toch niet mee gaat, mag de rest ook annuleren. Met een groep op vakantie? Bij overlijden van een van de groepsleden kan de hele groep annuleren. Let wel op want vaak is de vergoeding voor annulering door groepen aan een maximum gebonden.

Annuleringsverzekering met reisgenoot afsluiten

Als je met een ander op vakantie gaat (en dan bedoelen we niet de partner met wie je samenwoont), en je wilt kunnen annuleren als je reisgenoot afzegt, dan valt dat bij sommige verzekeraars onder de dekking, maar bij andere weer niet. Sommige verzekeraars eisen dat ook de reisgenoot een annuleringsverzekering heeft afgesloten. In haar onderzoek naar reis- en annuleringsverzekeringen in 2023 waarschuwt onderzoeksbureau Moneyview er expliciet voor dat er problemen kunnen ontstaan als een reisgenoot die geen deel uitmaakt van je gezin, de vakantie annuleert.

Bij 43 van de 44 door Moneyview onderzochte doorlopende reisverzekering is een annuleringsdekking inbegrepen en is annulering vanwege het annuleren van een reisgenoot gedekt. Maar in verreweg de meeste gevallen zijn daar wel voorwaarden aan verbonden. Zo moet de reisgenoot zelf ook verzekerd zijn voor annuleringskosten en moeten de verzekerde en de reisgenoot dezelfde heen- en terugreis hebben geboekt. Ook kan de verzekeraar als voorwaarde stellen dat de verzekerde alleenreizend wordt door annulering van de reisgenoot. Verder kunnen verzekeraars het aantal reizigers beperken tot maximaal drie meereizende gezinnen of zes reisgenoten.

Vergoeding bij grote vertraging en ziekte zaakwaarnemer

Als je vliegtuig, trein of bus zoveel vertraging heeft dat je daardoor korter op vakantie kunt, dan ontvang je via de annuleringsverzekering een dagvergoeding. Het moet dan wel om meer tijd gaan dan een paar uurtjes in de file naar Oostenrijk tijdens je wintersport. Soms kun je ook een zogeheten waarnemer meeverzekeren. Dat kan degene zijn die tijdens jouw vakantie op je kinderen thuis zou passen. Of de man of vrouw die tijdens jouw afwezigheid je bedrijf zou runnen. Als die persoon onverwacht ziek wordt of overlijdt, en je hebt de zaakwaarnemer meeverzekerd, dan keert de annuleringsverzekering uit.

Wanneer keert de annuleringsverzekering niet uit?

Er zijn een aantal situaties waarin de annuleringsverzekering niet uitkeert. Een voor de hand liggende reden is als je had kunnen weten dat er een grote kans op annuleren bestond. Dat is bijvoorbeeld het geval als er al een negatief reisadvies voor een bestemming was afgegeven. Ook als je de schade aan de auto waarmee je op reis zou gaan, zelf veroorzaakt hebt, keert de verzekeraar niet uit.

Annuleren bij samengestelde reis of zakenreis

Maar er zijn ook minder voor de hand liggende redenen: als je een aansluiting mist bij een samengestelde reis die je zelf hebt geboekt, kan de verzekeraar besluiten niet uit te keren. Bij de ene verzekeraar krijg je alleen het onderdeel dat niet door kon gaan uitgekeerd. Bij andere verzekeraars krijg je het resterende deel van je reis vergoed. Let dus op bij het afsluiten van de annuleringspolis. Meer over kortlopende annuleringsverzekering bij een samengestelde reis.

Ook zakenreizen en studiereizen zijn meestal niet gedekt via een gewone annuleringsverzekering. Daar moet je een aparte annuleringsverzekering voor zakenreizen en studiereizen voor afsluiten. Dat is trouwens ook een punt van aandacht bij het afsluiten van gewone reisverzekeringen. 

Kortlopende of doorlopende annuleringsverzekering?

Bij het afsluiten van een annuleringsverzekering kun je kiezen voor een kortlopende annuleringsverzekering of een doorlopende annuleringsverzekering. De kortlopende annuleringsverzekering sluit je af voor één vakantie. Je verzekering stopt automatisch na de afgesproken datum. Een doorlopende annuleringsverzekering kan goedkoper zijn als je meerdere keren per jaar op vakantie gaat.

Wanneer een doorlopende annuleringsverzekering goedkoper is dan een kortlopende annuleringsverzekering valt lastig te zeggen. Dat hangt onder meer af van de hoogte van de premie en de bijkomende afsluitkosten. Er zijn zelfs doorlopende annuleringsverzekeringen waarbij zelfs het annuleren van concerten en dagtripjes onder de dekking valt.

Grote prijsverschillen tussen annuleringsverzekeringen

Bureau Moneyview publiceerde in juli 2018 een onderzoek naar annuleringsverzekeringen en deed een opvallende ontdekking: kortlopende annuleringsverzekeringen zijn bij dezelfde verzekeraar soms twee keer zo duur als een doorlopende annuleringsverzekering. En dat terwijl een doorlopende annuleringsverzekering voor een heel jaar geldig is, en een kortlopende annuleringsverzekering maar voor één vakantie wordt afgesloten. Verder constateerden de onderzoekers dat de premies tussen aanbieders van annuleringsverzekeringen ook flink verschillen. Voor een deel komt dat doordat de maximale vergoedingen verschillen.

Dekking voor pakketreis of losse reisonderdelen

Maar er is nog iets om in je achterhoofd te houden als je een doorlopende annuleringsverzekering afsluit. De ene keer boek je een kant-en-klare-pakketreis, maar een volgende vakantie regel je misschien helemaal zelf door losse vliegtickets, losse hotels etcetera te boeken.

Maar niet alle verzekeraars hebben standaard een dekking voor een samengestelde reis in de annuleringsverzekering opgenomen. En als je nou net die samengestelde reis wilt annuleren, heb je misschien niks aan je verzekering. Check voor het afsluiten van een annuleringsverzekering altijd eerst de polisvoorwaarden en de dekking en vergelijk premies voor annuleringsverzekeringen. Controleer ook altijd of je niet toevallig al een annuleringsverzekering via je reisverzekering hebt.

Wil je een annuleringsverzekering afsluiten? Bespaar op de kosten door bijvoorbeeld de hoogte van het uit te keren bedrag te maximeren. Of kijk of je onderdelen van de dekking kunt schrappen die wellicht al via bijvoorbeeld je reisverzekering gedekt zijn.

Mis nooit meer een bericht. Meld je hieronder aan voor onze gratis nieuwsbrief en volg ons op Facebook.

Privacy
3/5 - (2 stemmen)