Ga naar de inhoud

Zorgtoeslag in 2015 omlaag

De zorgtoeslag gaat in 2015 omlaag. Dat meldt het AD op basis van ingewijden. Over het verlagen van de zorgtoeslag in 2015 zou de coalitie het eens geworden zijn met de ‘bevriende oppostiepartijen D66, ChristenUnie en SGP.

Bronnen van Nu hebben het bericht bevestigd. De zorgtoeslag werd tegelijkertijd met het nieuwe zorgstelsel ingevoerd om lagere inkomens te ontzien in de stijgende zorgpremies. De afgelopen jaren is de zorgtoeslag echter al een paar keer verlaagd of konden er minder mensen gebruik van maken. Lees ook: wat verandert er in de basisverzekering in 2015 en zorgpremie 2015 tien euro duurder.

De bezuiniging op de zorgtoeslag in 2015 is nodig, omdat het kabinet met een gat van 600 miljoen euro zit. Ook de koopkrachttoeslag voor AOW-ers wordt ingeperkt, zo maakte verantwoordelijk PvdA-staatssecretaris Jette Kleijnsma al in juni bekend. Volgens De Telegraaf wordt die tegemoetkoming gekoppeld aan de in Nederland opgebouwde AOW. Het gat van 600 miljoen is ontstaan doordat een eerder kabinetsplan om alle toeslagen samen te voegen, niet doorging.

Zorgtoeslag omhoog voor minima

Op Prinsjesdag zelf bleek dat in 2015 de zorgtoeslag van 450 euro verdwijnt voor huishoudens met een verzamelinkomen van rond de 2450 euro bruto per maand. Die bezuiniging is meer dan eerst gedacht. Minima daarentegen krijgen juist een hogere zorgtoeslag.

Nieuw systeem voor zorgtoeslag, huurtoeslag en kindertoeslagen

Volgens de Haagse bronnen zou het kabinet na 2015 zoeken naar een nieuwe manier om het toeslagensysteem te veranderen. Uit de maatregelen die al voor de begroting 2015 zijn uitgelekt, valt op te maken dat de meeste werkenden er in koopkracht op vooruit gaan. Dat komt onder meer door verhoging van de arbeidskorting en verlaging van de laagste belastingschijf.

ANBO: zorgtoeslag overbodig maken door premieverlaging

Ouderenbond ANBO is ‘niet te spreken’ over het voornemen. “Een lagere zorgtoeslag is weer een min voor de lagere inkomens, maar komt nog harder aan bij mensen met een zorgvraag die door alle ingrepen en veranderingen in de zorg meer zelf moeten gaan betalen”, zo zegt ANBO-directeur Liane den Haan. Onder andere door de afschaffing van de Wtcg en de beperking van de zorgkostenaftrek stijgen de kosten voor zorggebruikers flink.

De bond pleit er voor om de nominale zorgpremie, die iedereen wettelijk verplicht moet betalen, ter verlagen naar een niveau waarop de zorgtoeslag overbodig wordt. Het tekort aan zorgpremie wordt dan gecompenseerd door de grens voor de inkomensafhankelijke zorgpremie te verhogen. Dat kan eenvoudig omdat hogere inkomens – die nu al geen zorgtoeslag ontvangen – ook profiteren van de lagere nominale zorgpremie, aldus de ANBO.

5/5 - (1 stemmen)