De Salland zorgverzekering in 2019

Salland zorgverzekeringSalland is een regionale zorgverzekeraar, die in 2019 een basisverzekering, vijf aanvullende verzekeringen en drie tandartsverzekeringen aanbiedt. De premie van de Salland zorgverzekering in 2019 bedraagt 106,90 euro per maand.  Sluit nu je Salland zorgverzekering, aanvullende polissen en tandartsverzekeringen met korting af.

Wie is Salland Zorgverzekeringen

Net als HollandZorg, ZorgDirect.nl en Energiek, een zorgverzekering voor vrouwen die sinds 2016 niet meer wordt aangeboden, maakt Salland Zorgverzekeringen deel uit van Eno. De wortels van Salland gaan ruim 155 jaar terug. Salland is vooral gericht op mensen die in Overijssel en Gelderland wonen. Woont u buiten het werkgebied van Salland? Dan wordt u automatisch doorgestuurd naar de restitutiepolis van ZorgDirect.nl. En net als bijvoorbeeld Univé, CZ, ONVZ en Menzis is Salland een verzekeraar zonder winstoogmerk.

De zorgverzekering van Salland in 2019

Salland Zorgverzekeringen biedt in 2019 een naturapolis. In verreweg de meeste gevallen krijgt u de zorg waarop u volgens de polisvoorwaarden recht hebt en gaat de rekening rechtstreeks naar de zorgverzekeraar. U moet dan wel naar een zorgverlener gaan met wie Salland een contract heeft. Naar eigen zeggen heeft Salland met ‘ruim negentig procent’ van de zorgverleners in de regio Salland een contract. De verzekeraar mikt op consumenten in de provincies Gelderland en Overijssel. Met welke zorgverleners heeft Salland een contract? Dat staat in de zorgzoeker op de site van de verzekeraar.

Gaat u naar een zorgverlener met wie Salland geen contract heeft, dan bestaat de kans dat u de rekening moet voorschieten. Bovendien betaalt Salland dan maar negentig procent van het gemiddelde tarief dat ze aan zorgverleners betaalt met wie Salland wel een contract heeft. Dat is overigens wel iets hoger dan wat andere zorgverzekeraars in zo’n geval doen, maar je moet nog altijd een deel van de rekening zelf betalen. Dat is een nadeel van een naturapolis. Bij een restitutiepolis zoals die van Ohra, heb je volledig vrije zorgkeuze en hoef je nooit bij te betalen. Hoeveel en wat je bij Salland vergoed krijgt, staat in het vergoedingenoverzicht.

Wat kost de zorgverzekering van Salland in 2019?

De premie voor de zorgverzekering van Salland bedraagt in 2019 106,90 euro per maand. Dat is ruim 5 euro meer dan in 2018, toen de premie 101,50 euro per maand bedroeg. Die 106,90 euro is de premie bij het wettelijk verplichte eigen risico van 385 euro per jaar. Bij het hoogste eigen risico van 885 euro per jaar, daalt de premie naar 89,40 euro per maand. Bereken uw premie bij Salland. (premie op de site van Salland is leidend).

Korting op de Salland zorgverzekering

Bij het afsluiten van de zorgverzekering moet je je postcode invullen. Eventueel kun je daar ook een collectiviteitskorting invullen. Wellicht heeft je werkgever of organisatie ook kortingsafspraken met Salland gemaakt en ziet jouw premie er nog weer anders uit. Je kunt ook ‘Online Gemak 2019’ als kortingscode invullen, maar dat heeft geen effect op de premie.

Bekijk ook de polisvoorwaarden en vergelijk zorgverzekeringen niet alleen op premies, maar ook op polisvoorwaarden en vergoedingen, dus vraag offertes op. Via verenigingen en werkgevers die met Salland afspraken gemaakt hebben, is het mogelijk collectiviteitskorting op de zorgverzekering te krijgen. Kijk ook even naar de premie van de ZorgDirect zorgverzekering.

Aanvullende zorgverzekeringen bij Salland in 2019

Salland Zorgverzekering biedt in 2019 vijf aanvullende zorgverzekeringen aan: Salland Start, Salland Extra, Salland Plus en Salland Top. De Salland Start aanvullende zorgverzekering kost 5,85 euro per maand. De premie voor de Salland Extra aanvullende verzekering kost 8,50 euro per maand en voor de Salland Plus verzekering bent u 19,95 euro per maand aan premie kwijt. De duurste aanvullende zorgverzekering, Salland Top, kost 35 euro per maand aan premie.

Elke aanvullende verzekering is voor een specifieke doelgroep. De Start –polis vergoedt onder meer zes behandelingen van de fysiotherapeut, een mammaprint, anticonceptie (maximaal 100 euro per kalenderjaar) en spoedeisende hulp in een ander EU-land (100%). Zoals gezegd, ook op de aanvullende verzekeringen profiteer je van een eventuele collectiviteitskorting en kun je besparen op de premie.

De Salland Extra verzekering geeft onder meer extra vergoedingen voor fysiotherapie (9 behandelingen) en maximaal 150 euro voor de eigen bijdrage voor geneesmiddelen. Ook spoedeisende zorg in een ander EU-land wordt volledig vergoed. Bij de Salland Plus verzekering worden ook brillen en lenzen deels vergoed en is kraamzorg volledig vergoed. Ook krijg je een gedeeltelijke vergoeding voor gezondheidscursussen, alternatieve zorg, verblijf in een logeerhuis en voor zwangerschapscursussen. De Salland Top verzekering is de meest uitgebreide aanvullende zorgverzekering.

Tenslotte heeft Salland de Aanvullende Verzekering Compact ontwikkeld. Die kost 24 euro per maand en vergoedt 9 behandelingen bij de fysiotherapeut en biedt een volledige vergoeding voor spoedeisende zorg in een EU-land, EER-land of verdragsland. Tandheelkundige zorg wordt volledig vergoed tot maximaal 250 euro per jaar.

Tandartsverzekeringen bij Salland in 2019

Tandartskosten voor mensen van 18 jaar en ouder worden niet gedekt door de basisverzekering. Daar kunt u een aparte tandartsverzekering voor afsluiten. Vergelijk tandartsverzekeringen.

Salland Zorgverzekeringen biedt in 2019 drie tandartsverzekeringen aan: TandExtra, TandPlus en TandTop. Alledrie de verzekeringen geven een volledige vergoeding voor periodieke controles, maar verder zijn ze verschillend. De TandExtra verzekering kost 11,- per maand aan premie en vergoedt 75 procent van de in de polis gedekte kosten tot een maximum van 250 euro per kalenderjaar.

De TandPlus verzekering kost 20 euro premie per maand en vergoedt 75 procent van de in de polis genoemde kosten met een maximum van 500 euro per kalenderjaar. De TandTop-verzekering is het royaalst en vergoedt 75 procent van de gedekte kosten tot een maximum van duizend euro per kalenderjaar. De premie van deze tandartsverzekering is 38 euro per maand.

Als je alleen een basisverzekering heeft afgesloten en je wilt tijdens het jaar toch nog een tandartsverzekering afsluiten, dan krijg je te maken met een wachttijd van zes maanden. Dat geldt ook als je een bestaande tandartsverzekering wilt aanpassen. Het is dus alleen zinvol om dat na 1 juli nog te doen, als je dan al weet dat je ook in het jaar daarop een Salland zorgverzekering met aanvullende tandartsverzekering gaat afsluiten.

Lees voor het afsluiten van een tandartsverzekering de polisvoorwaarden en de vergoedingen. Dat geldt ook als je een Salland zorgverzekering of één van de Salland aanvullende verzekeringen wilt afsluiten. Premies, vergoedingen en polisvoorwaarden op de site van Salland zijn leidend.

Deel dit met je vrienden!