Vijf sterren voor woonverzekeringen Inshared, Ohra en Nationale Nederlanden

Steeds meer verzekeraars hanteren een eigen risico bij inboedelverzekeringen. In 2014 kon de consument nog bij acht van de tien inboedelverzekeringen kiezen voor geen eigen risico. In 2015 kent nog maar zeven op de tien inboedelverzekeringen zonder eigen risico. Bovendien stijgt het standaard eigen risico.

Dat constateert onderzoeksbureau Moneyview in haar jaarlijkse onderzoek naar de goedkoopste en beste woonverzekeringen van 2015. Ook in 2015 stijgen de premies van woonverzekeringen. De premie van opstalverzekeringen is in 2015 gemiddeld 4% gestegen. Degemiddelde premie van inboedelverzekeringen steeg met 1,4%. Verzekeraars reageren hiermee op de
toenemende schadefrequentie, zonder deze extra lasten volledig in de premie te verwerken. De premiestijging had dus eigenlijk nog hoger kunnen uitvallen. Ook het eigen risico van woonverzekeringen steeg van 43 euro in 2014 naar bijna 66 euro in 2015. Ook opvallend is dat er steeds meer inboedelverzekeringen met extra uitgebreide gevarendekking komen.

De beste woonverzekeringen in 2015

Moneyview heeft in haar onderzoek 55 inboedelverzekeringen doorgerekend en zestig woonverzekeringen op voorwaarden vergeleken. De vijf sterren voor prijs van inboedelverzekeringen zijn voor Inshared (Inboedelverzekering), Klaverblad (Inboedelverzekering Budget) en De Nederlanden van Nu (Inboedelverzekering). Bij het vergelijken van de premies van inboedelverzekeringen keken de onderzoekers naar de meest kale dekking die mogelijk is. Extra dekkingen zoals een kostbaarhedenverzekering, inboedel buitenshuis en glasbreuk zijn in het onderzoek niet meegenomen. InShared en de budget woonverzekering van Klaverblad kennen alleen een dekking voor met name genoemde gebeurtenissen. De vijf sterren voor beste voorwaarden zijn in 2015 voor Delta Lloyd (Inboedelverzekering Compleet), OHRA en SNS Bank (Inboedelverzekering).

Voor de MoneyView ProductRating Opstalverzekeringen zijn eveneens 55 producten doorgerekend en 59 vergeleken op basis van 86 kenmerken uit de MoneyView ProductManager. De vijf sterren voor prijs van opstalverzekeringen zijn toegekend aan Aon Direct (Woonhuisverzekering), Kroodle (CasaKroodle) en De Nederlanden van Nu (Opstalverzekering). Voor opstalverzekering met de beste voorwaarden gaan de vijf sterren naar Huis in Eén Verzekeringen (Opstalverzekering), Nationale-Nederlanden (Woonhuisverzekering Maatwerk All-in) en SNS Bank (Woonhuisverzekering).

Geen van de drie producten begrenzen het verzekerde bedrag en alle drie de allrisk opstalverzekeringen vergoeden opruimkosten na een gedekte schade volledig. De drie maatschappijen vergoeden ook schade aan huurdersbelang of tuinaanleg zonder apart maximum. Delta Lloyd en Ohra hebben daarnaast geen beperkte vergoeding voor schade aan inboedel van derden en ook verblijfskosten in een pension of hotel worden na een schadegebeurtenis zonder maximumbedrag vergoed. Vergelijk woonverzekeringen op premie én polisvoorwaarden. Lees hier wat momenteel de beste verzekeringen voor je huis en inboedel zijn.

Deel dit met je vrienden!