De nieuwe rechtsbijstandverzekering van de Hema

De rechtsbijstandverzekering van de Hema is sinds 1 maart 2015 aangepast. Er zijn twee modules voor familiezaken en werkgerelateerde procedures toegevoegd en de dekking is verhoogd. Ook is de verzekering aangepast op het punt van de vrije advocaatkeuze. Verder is de premie verhoogd.

De Hema deed dat naar eigen zeggen om beter te scoren in de test van de Consumentenbond. De Consumentenbond testte in maart en november 2014 rechtsbijstandverzekeringen. Nationale Nederlanden, Delta Lloyd, IAK en London kwamen in december 2014 als beste uit de test van de Consumentenbond met een 7,6 als eindoordeel. Bekijk ook wat momenteel de beste rechtsbijstandverzekeringen is.

Wat dekt de rechtsbijstandverzekering van de Hema?

De basis rechtsbijstandverzekering van de Hema dekt juridische hulp bij geschillen over producten en diensten, gewone consumentenovereenkomsten dus. Daar vallen ook zaken als het kopen, verbouwen en onderhouden van de eigen woning onder. Ook juridische geschillen rond de huurwoning en conflicten met de buren zijn gedekt. Geschillen rond vakanties, gezondheid en met financiële instellingen vallen eveneens onder de standaard rechtsbijstandverzekeringen. Bekijk de premie van de rechtsbijstandverzekering van de Hema. Vergelijk rechtsbijstandverzekeringen niet alleen op premies, maar ook op polisvoorwaarden. Vraag daarom gratis offertes op.

Aanvullende modules Hema rechtsbijstandverzekering

De basis rechtsbijstandverzekering kan uitgebreid worden met vijf modules. Je kunt je aanvullend verzekeren voor juridische hulp bij verkeerskwesties, ontslagzaken en voor geschillen rond vermogen, belastingen, pensioenen en sociale uitkeringen. Ruzie met de Belastingdienst, een uitkeringsinstantie van de sociale zekerheid of over een vakantiewoning in het buitenland zijn gedekt via deze module.

Bij de module verkeer zijn zowel kwesties over schade en letsel in het verkeer als strafzaken in het verkeer  en contracten over voertuigen gedekt. Het maakt niet uit of je met je auto, motor, fiets of brommer aan het verkeer hebt deelgenomen.

Nieuwe aanvullende modules

Sinds 1 maart 2015 zijn er twee aanvullende modules bijgekomen (Werk/Overige Zaken en Persoon & Familie). Je kunt dus ook rechtsbijstand krijgen voor personenrecht, ouderschapszaken en juridische procedures rond erfrecht. Ook geeft de module Persoon & Familie recht op mediation bij echtscheiding. Juridische advies bij echtscheiding is niet verzekerd.

Rechtsbijstand bij ontslag, uitkering en pensioen

De nieuwe module Werk/Overige zaken komt naast de al bestaande module Ontslagzaken. Daardoor zijn nu veel meer werkgerelateerde zaken verzekerd, zoals ontslagzaken, geschillen over je werkloosheidsuitkering, maar ook tuchtzaken die te maken hebben met de uitoefening van je beroep. Juridische geschillen bij het kopen van een auto bij een niet-erkende dealer vallen niet onder de rechtsbijstandsverzekering.

Wat is er nog meer veranderd in de rechtsbijstandverzekering van de Hema?

Om beter te scoren in de test va de Consumentenbond heeft de Hema de dekking van de bestaande modules verhoogd van 12.500 euro naar veertigduizend euro en de wachttijd is komen te vervallen. Bij rechtsbijstandverzekeringen van andere verzekeraars geldt soms een wachttijd die kan oplopen tot drie maanden. Tegelijkertijd heeft Hema de drempel waarbij zaken in behandeling worden genomen verlaagd van 225 naar 175 euro. Daarnaast zijn de al eerder genoemde modules Persoon & Familie en Werk/Overige Zaken toegevoegd aan de rechtsbijstandverzekering.

Vrije advocaatkeuze bij de rechtsbijstandverzekering van de Hema

Ook heeft de Hema rekening gehouden met de uitspraak van het Europese Hof van Justitie over vrije advocaatkeuze. Het Hof bepaalde dat iedereen zelf mag kiezen wie voor hem een rechtszaak voert. Je bent dus niet verplicht een advocaat van je rechtsbijstandverzekeraar in de arm te nemen. Ook mag je een advocaat inschakelen, als dat strikt gezien niet per se nodig is, zoals voor een procedure bij de kantonrechter. Diverse verzekeraars hebben na de uitspraak van het Hof besloten de maximale vergoeding te verlagen of te beperken als je een advocaat inschakelt, terwijl dat niet noodzakelijk is. Er is dan nog wel sprake van vrije advocaatkeuze, alleen moet je er wel meer voor betalen.

De nieuwe voorwaarden van de Hema-rechtsbijstandverzekering zijn op 1 maart 2015 in gegaan. De nieuwe voorwaarden gelden voor iedereen, dus ook voor klanten met een oude Hema rechtsbijstandverzekering. De oude voorwaarden blijven wel gelden voor eerder gemelde zaken. Klanten met een oude Hema rechtsbijstandverzekering die zich ook voor de twee nieuwe modules willen verzekeren, kunnen dit via hun online-polismap zelf regelen.

Lees voor het afsluiten van een Hema rechtsbijstandverzekering eerst de polisvoorwaarden goed door. Behalve rechtsbijstandverzekeringen verkoopt Hema onder meer ook autoverzekeringen, zorgverzekeringen, dierenverzekeringen, woonverzekeringen en reisverzekeringen. Hema biedt geen prepaid rechtsbijstand aan.

Vergelijk de rechtsbijstandverzekering van de Hema met andere rechtsbijstandverzekeringen.

Deel dit met je vrienden!