Zorgpremie in 2017 en zorgtoeslag stijgen harder dan verwacht, eigen risico blijft gelijk

Voor het eerst in jaren stijgt het eigen risico in de zorg niet. Dat blijkt bij de presentatie van de Mijoenennota op Prinsjesdag. Het eigen risico in de zorg in 2017 blijft op 385 euro. De zorgpremie in 2017 stijgt waarschijnlijk wel harder dan het kabinet verwacht.

Het eigen risico in de zorg werd in 2011 ingevoerd en bedroeg toen 170 euro. In 2012 is het eigen risico verhoogd naar 220 euro en in 2013 naar 350 euro. Volgens het regeerakkoord van het kabinet Rutte-2 zou het eigen risico in 2014 inkomensafhankelijk worden, maar dat plan ging na een storm van protest niet door. Daarna steeg het eigen risico met ongeveer een tientje per jaar naar 385 euro in 2016. En ook in 2017 blijft het eigen risico in de zorg op 385 euro. Dat is mogelijk omdat de kostenstijging in de zorg een halt is toegeroepen.

Het wettelijk verplichte eigen risico is uit te breiden met een vrijwillig hoger eigen risico van maximaal 500 euro. Overigens is het bij een aantal zorgverzekeraars mogelijk om het eigen risico gespreid te betalen. Lees hier hoe lang het duurt om je vrijwillig eigen risico terug te verdienen.

Compensatie voor eigen risico in de zorg

Voor chronisch zieken en mensen met een inkomen onder modaal (circa 33.000 euro) bestaat momenteel een compensatieregeling via de zorgtoeslag.

De huisarts, de griepprik, verloskundige zorg, kraamzorg en landelijke bevolkingsonderzoeken zoals naar borstkanker blijven buiten het eigen risico. Ook voor zorg die door de aanvullende zorgverzekering wordt vergoed, geldt geen eigen risico.

Zorgpremie in 2017 stijgt meer dan 3,50 euro

Op dit moment is nog niet duidelijk hoe hoog de zorgpremie in 2017 gaat worden. Op Prinsjesdag werd bekend dat het ministerie van VWS uitgaat van een stijging van de zorgpremie van gemiddeld 3,50 euro per maand. Maar al een week later, maakte zorgverzekeraar DSW bekend de zorgpremie in 2017 met bijna een tientje per maand te verhogen.

Die prognose van het ministerie van VWS bleek in de afgelopen jaren aardig te kloppen, maar zorgverzekeraars zijn vrij om hun premies zelf te bepalen. In 2016 stegen de zorgpremies voor de verplichte basisverzekering nauwelijks, mede doordat zorgverzekeraars een groot deel van hun reserves gebruikten om de premies minder hard te laten stijgen. Dat kan niet eindeloos doorgaan, omdat zorgverzekeraars verplicht zijn een flinke financiële buffer aan te houden. Ook andere zorgverzekeraars hebben al laten doorschemeren in 2017 minder uit de reserves te kunnen halen voor premiedemping dan het ministerie verwacht had.

Premies voor aanvullende zorgverzekeringen in 2017

De premies voor vrijwillige aanvullende zorgverzekeringen stegen in 2016 wel behoorlijk. Het is nog niet bekend of dat in 2017 weer gaat gebeuren. De hoogte van de zorgpremie in 2017 moet voor alle verzekeraars op 19 november bekend zijn.

Hogere zorgtoeslag in 2017

De zorgtoeslag zou met 2 euro per maand stijgen, werd op Prinsjesdag bekend. Maar minister Dijsselbloem van Financiën heeft al laten weten dat een hogere zorgpremie in 2017 gecompenseerd wordt via een hogere zorgtoeslag. De hogere zorgpremie is dus ook een tegenvaller voor de schatkist.

Bij de behandeling van het belastingplan 2017 in het parlement wordt definitief bekend hoe hoog je inkomen mag zijn om voor zorgtoeslag in aanmerking te komen. In 2016 gold voor mensen zonder toeslagpartner een inkomensgrens van 27.012 euro per jaar. Voor mensen met een toeslagpartner gold een gezamenlijke inkomensgrens van maximaal 33.765 euro per jaar. Boven die grenzen kom je niet voor zorgtoeslag in aanmerking. Kijk voor de exacte voorwaarden om zorgtoeslag te krijgen op de site van de Belastingdienst.

Lees meer over alle veranderingen in de basisverzekering en hoe u kunt besparen op verzekeringen.

Deel dit met je vrienden!